Trang chủ    Giới thiệu

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Kiến thức giáo dục đại cương

Khoa Kiến thức giáo dục đại cương có chức năng giảng dạy các môn Toán, Tin học, Ngôn ngữ, Văn học, Phương pháp giảng dạy, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho các chuyên ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, thực tế, đảm bảo tính khoa học, hiện đại và hệ thống, chú trọng cả tri thức khoa học và rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức.

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Tâm lý Giáo dục

Khoa Tâm lý Giáo dục tiền thân là khoa Huấn học của trường Tuyên huấn Trung ương I. Từ năm 1962, khoa đảm nhiệm giảng dạy môn “Nghiệp vụ huấn học”. Năm 1982, khi Học viện sáp nhập với trường Nguyễn Ái Quốc 5, khoa Tâm lý - Giáo dục được thành lập.

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Nhà nước và Pháp luật

Khoa Nhà nước và Pháp luật hiện là một trong những khoa chủ chốt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện nay, Khoa có một đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu cũng như giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng đông đảo với nhiều giảng viên có học hàm, học vị cao, có uy tín khoa học. Cùng với công việc học tập và nghiên cứu khoa học, sinh viên của Khoa được tạo cơ hội tổ chức và tham gia vào rất nhiều hoạt động, sự kiện sôi nổi, bổ ích.

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo là cơ sở đầu tiên và hàng đầu của cả nước cung cấp các chương trình đào tạo Đại học và sau Đại học ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo. Khoa có mạng lưới liên kết rộng với các cơ quan, tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ, nhờ đó sinh viên có điều kiện đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm ngay khi ngồi trên ghế nhà trường; bên cạnh đó sinh viên còn có cơ hội thực tập và giữ lại làm việc tại các cơ quan, tổ chức này.

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Triết học

Khoa Triết học được thành lập ngày 16 -1- 1962 cùng với ngày thành lập Trường. Khoa hiện có đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học (kể cả cán bộ kiêm nhiệm) giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn tốt. Nhiều cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Khoa đã trở thành cán bộ chủ chốt, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng ở các cấp ủy, chính quyền và các trường Chính trị trên cả nước

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Tuyên truyền

Khoa Tuyên truyền được thành lập ngày 16-01-1962, là cơ sở đầu tiên và duy nhất đào tạo cán bộ Tuyên giáo cho cả nước. 

Trang 2 trong tổng số 4 trang.

Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ