Trang chủ    ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC    THÔNG BÁOTUYỂN SINH ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

THÔNG BÁOTUYỂN SINH ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

     HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

  HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

     Số: 2758 /TB-HVBCTT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

    

    Hà Nội, ngày 01 tháng8 năm 2017

 

 

THÔNG BÁOTUYỂN SINH ĐẠI HỌC THỨ HAI NĂM 2017

 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

        Học ngoài giờ hành chính: từ 17h15 đến 21h15 các ngày trong  tuần:

 

TT

Ngành/chuyên ngành

Chỉ tiêu

1

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in

80

2

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

80

3

Ngành Ngôn ngữ Anh

50

 

2. Đối tượng tuyển sinh: Người đã có một bằng tốt nghiệp đại học.

3. Phương thức tuyển sinh:

          Xét tuyển (miễn thi) đối với những thí sinh đã tốt nghiệp đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thi tuyển đối với những đối tượng còn lại.

4. Môn thi:

          - Thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh: thi môn Triết học Mác-Lênin, Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói).

          - Thí sinh dự tuyển các ngành khác: thi 2 môn Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin.

5. Thời gian thi tuyển sinh dự kiến: Ngày  05/11/2017.

6. Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

7. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

          - Đơn xin học (ghi rõ ngành/chuyên ngành đào tạo);

          - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (công chứng). Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở nước ngoài cấp phải có văn bản xác nhận văn bằng đại học do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

          - Giấy giới thiệu của cơ quan cử đi học (nếu có);

          - Bản sao giấy khai sinh;

          - 02 ảnh cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh). Không nhận ảnh sai kích cỡ;

          Phát hành và nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ 01/8/2017 đến hết ngày 20/10/2017 tại:

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình,

Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7546.963 (Máy lẻ 307)./.

                                                                           

                                                                         KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQGHCM;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương;

- Các tỉnh, thành, quận, huyện, thị xã;

- Các trường CĐ, ĐH, HV;

- Các trường Chính trị tỉnh, thành phố;                                         PGS, TS. Lưu Văn An

- Các báo, đài của Trung ương và địa phương;

- Lưu: VT, ĐT.

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ