Trang chủ    ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC    THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC K.36B

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC K.36B

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Số: 3533/TB-HVBCTT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do -Hạnh phúc  

              Hà Nội, ngày 10 tháng 9  năm 2016

 

 

THÔNG BÁOTUYỂN SINH ĐẠI HỌC THỨ HAI

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC K.36B (KHÓA HỌC 2016 - 2019)

                                          

          Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh 02 lớp hệ vừa làm vừa học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước và ngành Báo chí, cấp bằng đại học thứ hai, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 - Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 80 sinh viên.

 - Ngành Báo chí: 80 sinh viên                                                  

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh đã có một bằng tốt nghiệp đại học

- Riêng đối với ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: thí sinh phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương trở lên, được cơ quan công tác cử đi dự thi. Sau khi tốt nghiệp người học sẽ được học lớp bồi dưỡng kiến thức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong 2 tháng để nhận bằng Cao cấp lý luận chính trị.

3. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển (miễn thi): đối với những thí sinh đã tốt nghiệp đại học chính quy tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thi tuyển 02 môn Triết học Mác - Lênin và Kinh tế chính trị Mác - Lênin đối với những đối tượng còn lại. Thời gian thi sẽ có thông báo sau.

4. Thời gian và địa điểm đào tạo:

- Thời gian đào tạo 2,5 năm (học các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần)

- Địa điểm đào tạo: tại Học viện Báo chí và tuyên truyền

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Phiếu tuyển sinh (theo mẫu);

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (công chứng 2 bản). Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở nước ngoài cấp phải có văn bản xác nhận văn bằng đại học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

- Công văn hoặc giấy giới thiệu của cơ quan cử cán bộ đi dự thi;

- Bản sao giấy khai sinh;

- 02 ảnh cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh mặt sau ảnh). Không nhận ảnh sai kích cỡ.

6. Thời hạn nộp hồ sơ

Phát hành và nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ 10/09/2016 đến hết ngày 25/12/2016

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh: Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình - Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số 36 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại 043.7546.963 (số máy lẻ: 306,307)./.

Nơi nhận:                                                                                                      GIÁM ĐỐC

- Học viện CTQG HCM;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;                                                                        

- Ban Giám đốc Học viện;

- Các Bộ, Ban, Ngành ở TW ;                                                                          (đã ký)

- Sở Nội vụ,Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy

   các tỉnh, thành phố phía Bắc;                                                  

- Các trường ĐH,CĐ phía Bắc;                                       

- Các cơ quan Báo chí, Truyền thông;                                        PGS, TS. Trương Ngọc Nam

- Lưu: VT, ĐT.                                                                             

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ