Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 Số:1547/TB-HVBCTT-ĐT

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

 

I.  Các lớp tại Học viện

             1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Ngoại ngữ

 

5

 

Chiều 17/4-19/4/2018 

 Sáng 18,19/4/2018

B6.103

Chiều 17,18,19/4/2018

 B6.202

 

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

20/4-sáng 21/4/2018

Sáng 20,21/4/2018

B6.103

Chiều 20/4/2018

B9.202

Triết học

Cơ sở lý luận báo chí

3

Chiều 21/4-22/4/2018

B6.101

Báo chí

 

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - TH và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Ngoại ngữ

 

5

 

Chiều 17/4-19/4/2018 

 Sáng 18,19/4/2018

B6.103

Chiều 17,18,19/4/2018

 B6.202

 

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

20/4-sáng 21/4/2018

Sáng 20,21/4/2018

B6.103

Chiều 20/4/2018

B9.202

Triết học

Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình

 

3

Chiều 21/4-22/4/2018

B6.102

 

Phát thanh-Truyền hình

 

              3. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Ngoại ngữ

 

5

 

Chiều 17/4-19/4/2018

 Sáng 18,19/4/2018

B6.103

Chiều 17,18,19/4/2018

 B6.202

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

20/4-sáng 21/4/2018

Sáng 20,21/4/2018

B6.103

Chiều 20/4/2018

B9.202

Triết học

Lý luận về xây dựng Đảng

3

Chiều 21/4/2018-22/4/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

4. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng  - văn hóa và chuyên ngành Quản lý văn hóa giáo dục và khoa học

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Ngoại ngữ

 

5

 

Chiều 17/4-19/4/2018               

 Sáng 18,19/4/2018

B6.103

Chiều 17,18,19/4/2018

 B6.202

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

20/4-sáng 21/4/2018

Sáng 20,21/4/2018

B6.103

Chiều 20/4/2018

B9.202

Triết học

Nguyên lý công tác tư tưởng

3

Chiều 21/4-22/4/2018

B6.104

Tuyên truyền

5. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

                                                                                                                                                                    

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Ngoại ngữ

 

5

 

Chiều 17/4-19/4/2018

 Sáng 18,19/4/2018

B6.103

Chiều 17,18,19/4/2018

 B6.202

 

Ngoại ngữ

Triết học Mác – Lênin

3

20/4-sáng 21/4/2018

Sáng 20,21/4/2018

B6.103

Chiều 20/4/2018

B9.202

Triết học

Lý thuyết chung về quản lý xã hội

3

Chiều 21/4-22/4/2018

B6.201

Nhà nước – Pháp luật

 

6. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Ngoại ngữ

 

5

 

Chiều 17/4-19/4/2018 

 Sáng 18,19/4/2018

B6.103

Chiều 17,18,19/4/2018

 B6.202

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

20/4-sáng 21/4/2018

Sáng 20,21/4/2018

B6.103

Chiều 20/4/2018

B9.202

Triết học

Lịch sử tư tưởng chính trị

3

Chiều 21/4-22/4/2018

B6.202

Chính trị học

 

II. Lớp Quản lý Báo chí truyền thông tại Quảng Ninh

 

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

Triết học Mác - Lênin

3

Chiều 17/4-18/4/2018

 

Triết học

Cơ sở lý luận báo chí

3

19/4-Sáng 20/4/2018

 

Báo chí

 

Ngoại ngữ

 

5

 

Chiều 20/4-22/4/2018  

 

 

Ngoại ngữ

Ghi chú:

-         Thời gian ôn thi tuyển sinh dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ:  

+ Mỗi buổi học 5 tiết, mỗi ngày học 10 tiết.

+ Học vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Mọi thông tin liên quan đến Lịch ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018,  liên hệ với Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Điện thoại: 04.37548.963 (số máy lẻ 305); Di động: 0912613584 hoặc 0968 645 468.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo)

- Các khoa đào tạo có tên trong TB;

- Văn phòngHọc viện;

- Trung tâm Thực hành và HTĐT;

- Phòng Kế hoạch-Tài vụ;

- WebsiteHọc viện;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

PGS, TS. Lưu Văn An

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ