Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

Số 2208-TB/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

 

                                                         

                                                                                              THÔNG BÁO

                                                       LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021

 

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời gian ôn thi tuyển sinh như sau:

Môn học

Thời gian

Hội trường

Ngành/chuyên ngành

Tiếng Anh

Tối 14/5/2021;

Cả ngày 15; 16/5/2021

B8.402

Các chuyên ngành

Triết học Mác-Lênin

Tối 21/5/2021;

cả ngày 22/5/2021

B8.402

Báo chí học

B8.502

Xây dựng Đảng &CQNN+ Quan hệ công chúng

B8.401

Các chuyên ngành còn lại

Chuyên ngành

Cả ngày 23/5; tối 24/5/2021

B8.402

Báo chí; Quản lý báo chí truyền thông

B8.401

Phát thanh-truyền hình; Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử.

B8.303

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

B8.302

Chính trị phát triển

B8.301

Quan hệ công chúng

B8.403

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

B8a.201

Quản lý xã hội

B8a.202

Xuất bản

Ghi chú:

- Thời gian ôn thi đào tạo trình độ Thạc sĩ: 

+ Mỗi buổi học 5 tiết.

+ Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00, buổi tối từ 17h45 đến 21h30.

- Thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ trong 2 ngày 05 và 06/6/2021 (thứ Bảy và Chủ nhật).

Mọi thông tin liên quan đến Lịch ôn thi, lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021, liên hệ với Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Điện thoại: 0968645468.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c),

- Các đơn vị,

- WebsiteHọc viện,

- Lưu VT, ĐT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Minh Sơn

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ