Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

                                  Số 4457-TB/HVBCTT-ĐT                                                           

 

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020

 

          Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời gian ôn thi tuyển sinh như sau:

  1. Tại Học viện

 

Môn học

Thời gian

Hội trường

Ngành/chuyên ngành

Triết học Mác-Lênin

Cả ngày 07/11;

 sáng 08/11/2020

B5.102

Báo chí + Quản lý BCTT

B5.103

Quan hệ công chúng + Quản lý hoạt động đối ngoại

B5.104

PT-TH + Quản lý PT,TH&BMĐT + các chuyên ngành còn lại

Chuyên ngành

Cả ngày 14/11;

Sáng 15/11/2020

B5.102

Báo chí; Quản lý báo chí truyền thông

B5.103

Phát thanh-truyền hình; Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử.

B5.104

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

B5.201

Quản lý xã hội

B5.202

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

B5.203

Chính trị phát triển

B5.204

Quản lý hoạt động đối ngoại

B6.101

Quan hệ công chúng

B6.102

Hồ Chí Minh học

B6.103

Kinh tế chính trị

B6.201

Triết học

B6.202

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiếng Anh

Tối 20/11;

 cả ngày 21-22/11/2020

B5.102

Các chuyên ngành

 

  1. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Bắc Ninh

Môn học

Thời gian

Hội trường

Ghi chú

Triết học Mác-Lênin

Cả ngày 14/11; sáng 15/11/2020

BN

 

Chuyên ngành

Cả ngày 21/11; sáng 22/11/2020

BN

 

Ghi chú:

- Thời gian ôn thi đào tạo trình độ Thạc sĩ: 

+ Mỗi buổi học 5 tiết.

+ Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

- Thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ trong 2 ngày 28 và 29/11/2020 (thứ Bảy và Chủ nhật).

Mọi thông tin liên quan đến Lịch ôn thi, lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020, liên hệ với Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Điện thoại: 024.37546.963 (số máy lẻ 307); Di động: 0912613584 hoặc 0968645468.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c),

- Các đơn vị,

- Trường Chính trị tỉnh Bắc Ninh,

- WebsiteHọc viện,

- Lưu VT, ĐT.

T/L GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

(Đã ký)

 

Trần Thanh Giang

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ