Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ  VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

                                                                         *

                                               Số 1663-TB/HVBCTT-ĐT                                                           

 

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

 

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời gian ôn thi tuyển sinh như sau:

  1. Các Ngành/chuyên ngành tại Học viện

Môn học

Thời gian

Hội trường

Ngành/chuyên ngành

Tiếng Anh

Tối 22/5; cả ngày 23; 24/5/2020

B8.101

Các chuyên ngành

Triết học Mác-Lênin

Tối 29/5; cả ngày 30/5/2020

B8.201

Báo chí học

B8.202

Các chuyên ngành còn lại

Chuyên ngành

Cả ngày 31/5; tối 01/6/2020

B8.201

Báo chí; Quản lý báo chí truyền thông

B8.202

Phát thanh-truyền hình; Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử.

B8.203

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

B8.101

Quản lý xã hội

B8.102

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

B8.103

Chính trị phát triển

  1. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Gia Lai

Môn học

Thời gian

Hội trường

Ghi chú

Triết học Mác-Lênin

Cả ngày 05/6; sáng 06/6/2020

GL

 

Chuyên ngành

Chiều 06/6; cả ngày 07/6/2020

GL

 

 

Ghi chú:

- Thời gian ôn thi đào tạo trình độ Thạc sĩ: 

+ Mỗi buổi học 5 tiết.

+ Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00, buổi tối từ 17h30 đến 21h30.

- Thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ trong 2 ngày 13 và 14/6/2020 (thứ Bảy và Chủ nhật).

Mọi thông tin liên quan đến Lịch ôn thi, lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020, liên hệ với Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Điện thoại: 024.37546.963 (số máy lẻ 307); Di động: 0912613584 hoặc 0968645468.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c),

- Các đơn vị,

- Trường Chính trị tỉnh Gia Lai,

- WebsiteHọc viện,

- Lưu VT, ĐT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Minh Sơn

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ