Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo lịch ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

      Số 1427-TB/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Lịch ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

-----

 

Căn cứ Thông báo số 1162-TB/HVBCTT-ĐT, ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc điều chỉnh thời gian phát hành và thu hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020;

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình  hình mới;

          Căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi và ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  đợt 1 năm 2020 như sau:

Thời gian:

- Ôn thi các ngày 22, 23, 24/5 và 29, 30, 31/5, 01/6/2020, lịch ôn thi được thông báo trên Cổng thông tin điện tử Học viện https://ajc.hcma.vn và trang tin tuyển sinh https://tuyensinhajc.edu.vn/.

- Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 trong 2 ngày 13 và 14/6/2020 (thứ Bảy và Chủ nhật).

Mọi thông tin liên hệ: Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (024) 37.546.963 (số máy lẻ 307), di động0968645468, 0912613584.

      Nơi nhận:

- Học viện CTQGHCM (để báo cáo),

- Bộ GD và ĐT (để báo cáo),

- Ban Giám đốc Học viện,

- Các đơn vị trong Học viện,

- Các trường Chính trị tỉnh, thành phố,

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố,

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố,

- Các cơ quan Báo chí, Xuất bản  

Trung ương và địa phương,

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, quận ủy,

- Các trường đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ban, ngành,

- Lưu VT, ĐT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                         

  

(Đã ký)

                        

 Phạm Minh Sơn

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ