Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 tại Học viện

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 tại Học viện

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ  VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 30  tháng 9 năm 2019

                                                          *

                                    Số 4219-TB/HVBCTT-ĐT                                                           

 

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN

 

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời gian ôn thi tuyển sinh như sau:

 

Môn học

Thời gian

Hội trường

Ngành/chuyên ngành

Tiếng Anh

Tối 11/10; cả ngày 12; 13/10/2019

B8.101

Các chuyên ngành

Triết học Mác-Lênin

Tối 18/10; cả ngày 19/10/2019

B8.201

Báo chí học

B8.202

Các chuyên ngành còn lại

Chuyên ngành

Cả ngày 20/10; tối 21/10/2019

B8.201

Báo chí; Quản lý báo chí truyền thông

B8.202

Phát thanh-truyền hình; Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử.

B8.203

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

B8.101

Quản lý xã hội

B8.103

Quan hệ công chúng

B8.301

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

B8.302

Kinh tế chính trị

B8.303

Triết học

B8a.201

Quan hệ quốc tế

B8a.202

Xã hội học

B8.501

Hồ Chí Minh học

B8.502

Chính trị phát triển

B8.503

Xuất bản

Ghi chú:

Thời gian ôn thi tuyển sinh dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ: 

+ Mỗi buổi học 5 tiết.

+ Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00, buổi tối từ 17h30 đến 21h30.

Mọi thông tin liên quan đến Lịch ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2019,  liên hệ với Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Điện thoại: 024.37546.963 (số máy lẻ 307); Di động: 0912613584 hoặc 0968645468.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c),

- Các đơn vị,

- WebsiteHọc viện,

- Lưu VT, ĐT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Lưu Văn An

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ