Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 tại Bình Dương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 tại Bình Dương

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

    Số 1958-TB/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                             

                 Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

                                                         

                                                                                        THÔNG BÁO TUYỂN SINH

                                                            ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 TẠI BÌNH DƯƠNG

 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, như sau:

1. Thời gian đào tạo: 2 năm học.

2. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

-Ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (định hướng ứng dụng).

-Chỉ tiêu tuyển sinh: 50.

-Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

3. Địa điểm đào tạo

-

            -Địa điểm đào tạo chính: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            - Địa điểm phối hợp đào tạo: Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

4. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thoả mãn các điều kiện sau:

-Điều kiện về văn bằng:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

+Có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp, ngành gần hoặc ngành khác với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và có giấy chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp (xem Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần  và các môn học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước đính kèm Thông báo này).

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ nước ngoài phải có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện về thâm niên công tác:

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp: được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có thâm niên công tác tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, công tác Đảng trong doanh nghiệp kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần nhóm 1 phải có thâm niên công tác tối thiểu 1 năm; nhóm 2 có thâm niên công tác tối thiểu 03 năm (36 tháng) trong lĩnh vực công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, công tác Đảng trong doanh nghiệpkể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

-Điều kiện về sức khoẻ : Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

-Điều kiện về hồ sơ:Nộp đầy đủ hồ sơ theo mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.

5. Môn thi tuyển sinh

            Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, gồm các môn quy định như sau:

            -Môn chủ chốt ngành: Triết học Mác - Lênin.

            - Môn chuyên ngành: Lý luận về xây dựng Đảng.

            - Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 Miễn thi môn Ngoại ngữ đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau: 

-Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng;

-Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Uỷban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

-Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;

-Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng chỉ được quy định dưới đây:

TT

Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu

tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

  IELTS

4.5

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

TOEIC

450

- British Council (BC)

- Educational Testing Service (ETS)

- International Development Program (IDP)

- IIG

Cambridge Exam

PET

BEC

Preliminary

BULATS

40

CEFR

B1

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

- Đại học Hà Nội

2

Tiếng Nga

TRKI

Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

- DELF

- TCF niveau

- B1

- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

4

     Tiếng

Trung Quốc

HSK

Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban)

- Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)

5

Tiếng Đức

- ZD

B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT

Cấp độ N4

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

 

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

-Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải dự thi mônTiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anhtrình độ A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đềB1 khung Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên

a. Đối tượng ưu tiên:

-Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

-Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

-Con liệt sĩ;

-Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

-Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

-Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

b. Chính sách ưu tiên:

-Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn chủ chốt ngành;

-Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng ưu tiên.

Lưu ý: Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên, chứng chỉ Ngoại ngữ để xét miễn thi phải nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi và trong thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

7. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:

1.

Phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo mẫu);

2.

Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý (nếu là công chức, viên chức);

3.

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

4.

Bản sao công chứng bằng đại học và bảng điểm 02 bản. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, có bản dịch kèm theo;

5.

Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

6.

Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp (bắt buộc với các đối tượng ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác);

7.

01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa;

8.

02 ảnh 3 x 4 cho vào phong bì ghi rõ họ và tên;

9.

02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại bàn và di động để liên hệ).

8. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

Hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành.

  1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

Từ ngày 03/5/2019đến hết ngày 29/9/2019. Thí sinh thuộc đối tượng bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 01/8/2019.

Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.

b) Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

- Tại Hà Nội : Bộ phận Tuyểnsinh Kế hoạch và Tổng hợp, Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 37.546.963 (máy lẻ 307)

- Tại Bình Dương: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bình Dương (số 504 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Điện thoại: (0274) 3822.058 (nội bộ 100, 101) Hotline 0889126116

9. Thời gian, địa điểm học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh

a. Thời gian học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh

+ Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 03/8/2019 đến ngày 30/9/2019, học liên tục vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian ôn thi tuyển sinh: Từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2019. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian thi tuyển sinh: Tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật (ngày 26/10/2019 và 27/10/2019).

b. Địa điểm

 Địa điểm tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh được tổ chức tại Trường Đại học Bình Dương (địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương).  

10. Kinh phí tuyển sinh

- Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đồng/hồ sơ.

- Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000 đồng/thí sinh. Thí sinh diện miễn thi Ngoại ngữ nộp lệ phí thi 240.000đ.

- Lệ phí học bổ sung kiến thức, lệ phí ôn thi: xác định tùy thuộc đối tượng đăng ký dự thi. (Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi và lệ phí học bổ sung kiến thức, lệ phí ôn thi nộp cùng thời gian nộp hồ sơ dự thi).

Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ thạc sĩ được cập nhật trên Website: tuyensinhajc.edu.vn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 

Nơi nhận:  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c),

- Học viện CTQG Hồ Chí Minh (để b/c),

- Đại học Bình Dương,

- Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ các tỉnh khu vực Nam Bộ;

- Văn phòng Tỉnh uỷ, Trường CT tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ,                               

- Các trường cao đẳng, đại học, học viện khu vực Nam Bộ,                     

- Các trường đào tạo, bồi dưỡng của Đảng,

Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội khu vực Nam Bộ,    

- Lưu VT, ĐT.                                                                                                                            

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Trương  Ngọc Nam

 

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN

VÀ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

 

Đối tượng

Tên ngành/chuyên ngành

Môn học bổ sung kiến thức

Ngành đúng

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức, Công tác kiểm tra, Công tác dân vận.

 

Không

 

 

Ngành phù hợp

Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Chính trị học; Quản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế; Khoa học quản lý; Quản lý công

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng (3 tín chỉ)

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức (3 tín chỉ)

3. Lý luận hành chính nhà nước (3 tín chỉ)

4. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu (3 tín chỉ)

Ngành gần

Nhóm 1: Quản lý giáo dục; Giáo dục công dân; Giáo dục chính trị; Giáo dục quốc phòng-An ninh; Sư phạm lịch sử; Giáo dục pháp luật; Tôn giáo học; Lịch sử; Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Báo chí; Truyền thông đại chúng; Quan hệ công chúng; Quản lý thông tin; Quản trị nhân lực; Hành chính học; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng; Luật; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụnghình sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế; Trinh sát an ninh, Trinh sát cảnh sát, Điều tra hình sự; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý trật tự an toàn giao thông; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân; Chỉ huy tham mưu Lục quân, Chỉ huy tham mưu Hải quân; Chỉ huy tham mưu Không quân; Chỉ huy tham mưu Phòng không; Chỉ huy tham mưu Pháo binh; Chỉ huy tham mưu Tăng- thiết giáp; Chỉ huy tham mưu Đặc công; Chỉ huy tham mưu thông tin.

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng (3 tín chỉ)

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức (3 tín chỉ)

3. Lý luận hành chính nhà nước (3 tín chỉ

4. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu (3 tín chỉ)

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu (3 tín chỉ)

6. Công tác dân vận của Đảng (2 tín chỉ)

7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (3 tín chỉ)

Nhóm 2: các ngành còn lại: Thí sinh có thâm niên công tác tối thiểu 03 năm (36 tháng) trong lĩnh vực công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, công tác đảng trong doanh nghiệp.

* Đối với hệ đào tạo không tập trung theo định hướng ứng dụng: thí sinh là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương trở lên hoặc được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương trở lên; hoặc đang là cấp ủy viên cơ sở và tương đương trở lên; hoặc có bằng/chứng nhận tương đương trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị;

* Đối với hệ đào tạo theo định hướng nghiên cứu: thí sinh là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương trở lên hoặc được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương trở lên; hoặc đang là cấp ủy viên cơ sở và tương đương trở lên; hoặc có bằng/chứng nhận tương đương trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng (3 tín chỉ)

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức (3 tín chỉ)

3. Lý luận hành chính nhà nước (3 tín chỉ)

4. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu (3 tín chỉ)

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu (3 tín chỉ)

6. Công tác dân vận của Đảng (2 tín chỉ)

7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (3 tín chỉ)

8. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (3 tín chỉ)

9. Lịch sử xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (4 tín chỉ)

10. Khoa học lãnh đạo và quản lý (3 tín chỉ)

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ