Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ  VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

                                                          *

                                         Số 1741 -TB/HVBCTTT-ĐT                                                           

 

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

 

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời gian ôn thi tuyển sinh như sau:

Môn học

Thời gian

Hội trường

Ngành/chuyên ngành

Tiếng Anh

Chiều 16/4;

Cả ngày 17,18/4/2019

Sáng

17,18/4-B9.201

Chiều 16/4-B9.103

Chiều 17/4-B9.203

Chiều 18/4-B9.101

Báo chí học; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Quản lý xã hội, Quan hệ quốc tế

Triết học Mác-Lênin

Cả ngày 19/4;

Sáng 20/4/2019

Sáng 19/4-B9.201;

Sáng 20/4-B6.102

Chiều 19/4- B9.201

Báo chí học; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Quản lý xã hội; Quan hệ quốc tế

Chuyên ngành

Chiều 20/4;

Cả ngày 21/4/2019

B6.101

Báo chí; Quản lý báo chí truyền thông

B6.102

Phát thanh-truyền hình; Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử.

B6.103

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

B6.104

Quản lý xã hội

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ghi chú:

Thời gian ôn thi tuyển sinh dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ: 

+ Mỗi buổi học 5 tiết, mỗi ngày học 10 tiết.

+ Học vào các ngày trong tuần từ thứ Ba đến Chủ nhật. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Mọi thông tin liên quan đến Lịch ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019,  liên hệ với Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Điện thoại: 024.37546.963 (số máy lẻ 307); Di động: 0912613584 hoặc 0968 645 468.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c),

- Các đơn vị,

- WebsiteHọc viện,

- Lưu VT, ĐT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Lưu Văn An

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ