Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

Số 1237-TB/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
   

 


Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo

 trình độ thạc sĩ năm 2019

-----

 

Theo Thông báo số 196/TB-HVBCTT-ĐT ngày 14/01/2019 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, thời gian thi tuyển sinh vào ngày 27 và 28/4/2019. Căn cứ lịch nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển như sau:

Thời gian: Thi trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật ngày 04 và 05/5/2019.

Mọi thông tin liên hệ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (024) 37.546.963 (số máy lẻ 307), di động0968645468, 0912613584.

      Nơi nhận:

- Học viện CTQGHCM (để báo cáo),

- Bộ GD và ĐT (để báo cáo),

- Ban Giám đốc Học viện,

- Các đơn vị trong Học viện,

- Các trường Chính trị tỉnh, thành phố,

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố,

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố,

- Các cơ quan Báo chí, Xuất bản  

Trung ương và địa phương,

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, quận ủy,

- Các trường đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ban, ngành,

- Lưu VT, ĐT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                         

  

(Đã ký)

                        

  Lưu Văn An

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ