Trang chủ    THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐẠI HỌC NĂM 2018 DIỆN XÉT TUYỂN HỌC BẠ

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐẠI HỌC NĂM 2018 DIỆN XÉT TUYỂN HỌC BẠ

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

                  Số: 3157/TB-HVBCTT-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    

        Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học

chính quy tập trung năm 2018 diện xét tuyển học bạ

 

 
 

 

 

 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành/chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy tập trung năm 2018 đối với thí sinh là học sinh trường chuyên/năng khiếu xét tuyển học bạ như sau:

1. Điểm trúng tuyển

- Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 bậc Trung học phổ thông, tính điểm lẻ đến 2 chữ số thập phân.

- Điểm trúng tuyển đối với từng ngành/chuyên ngành như sau

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành/

chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

1

Báo chí, chuyên ngành Báo in

602

8,03

2

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

603

8,17

3

Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

604

8,07

4

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

605

8,57

5

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

607

8,33

6

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao

608

8,13

7

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

609

8,15

8

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

527

8,17

9

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

528

8,05

10

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

529

8,05

11

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

531

8,05

12

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

610

8,50

13

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế

611

8,53

14

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

614

8,73

15

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

615

9,00

16

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

616

8,93

17

Ngôn ngữ Anh

7220201

8,43

18

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

7229010

8,20

19

Kinh tế chính trị

7310102

9,03

20

Quản lý nhà nước

7310205

8,03

21

Xã hội học

7310301

8,33

22

Truyền thông đa phương tiện

7320104

8,70

23

Truyền thông đại chúng

7320105

8,60

24

Truyền thông quốc tế

7320107

8,90

25

Quảng cáo

7320110

8,50

26

Xuất bản

7320401

8,07

27

Công tác xã hội

7760101

8,16

 

2. Tiêu chí phụ

Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau cuối danh sách, xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

* Đối với ngành Báo chí:

- Ưu tiên thí sinh có điểm thi Năng khiếu báo chí/Năng khiếu Ảnh báo chí/Năng khiếu Quay phim truyền hình cao hơn;

- Ưu tiên thí sinh có điểm TBC môn Ngữ văn 3 năm THPT cao hơn.

* Đối với các ngành có môn chính nhân hệ số:

- Môn chính là Tiếng Anh: ưu tiên thí sinh có điểm TBC 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của 3 năm THPT cao hơn.

- Môn chính là Lịch sử: ưu tiên thí sinh có điểm TBC 3 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý cao hơn.

* Đối với các ngành/chuyên ngành còn lại: Ưu tiên thí sinh có điểm TBC 3 năm THPT môn Toán cao hơn.

3. Xác nhận nhập học

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi THPT năm 2018 trước 17h00 ngày 25/7/2018. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ