Trang chủ    Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018

     HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

  HỒ CHÍ MINH

          HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

     Số: 1890 /TB-HVBCTT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

    

    Hà Nội, ngày 02 tháng5 năm 2018

 

 

THÔNG BÁOTUYỂN SINH ĐẠI HỌC THỨ HAI NĂM 2018

 

 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 400

Các lớp học ca 1 và ca 2: từ 7h đến 17h 15 các ngày trong tuần

 

TT

Ngành/chuyên ngành

Chỉ tiêu

 

TT

Ngành/chuyên ngành

Chỉ tiêu

1

Triết học Mác-Lênin

15

 

4

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

40

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

15

 

5

Kinh tế chính trị

15

3

Lịch sử Đảng

15

 

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

15

         

        Các lớp học ca 3: từ 17h15 đến 21h30 các ngày trong  tuần:

 

TT

Ngành/chuyên ngành

Chỉ tiêu

 

TT

Ngành/chuyên ngành

Chỉ tiêu

1

Khoa học quản lý nhà nước

40

 

5

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

40

2

Quản lý xã hội

40

 

6

Báo in

40

3

Quản lý kinh tế

15

 

7

Phát thanh - Truyền hình

40

4

Chính trị phát triển

40

 

8

Ngôn ngữ Anh

30

 

2. Đối tượng tuyển sinh: Người đã có một bằng tốt nghiệp đại học.

3. Phương thức tuyển sinh:

          Xét tuyển (miễn thi) đối với những thí sinh đã tốt nghiệp đại học chính quy tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thi tuyển đối với những đối tượng còn lại.

4. Môn thi:

          - Thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh: thi môn Triết học Mác-Lênin, Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói).

          - Thí sinh dự tuyển các ngành khác: thi 2 môn Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin.

5. Thời gian thi: Cả ngày 21/7/2018 (thứ Bảy).

6. Thời gian đào tạo: 2 năm.

7. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

          - Đơn xin học (ghi rõ ngành/chuyên ngành đào tạo);

          - 02 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (công chứng). Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở nước ngoài cấp phải có văn bản xác nhận văn bằng đại học do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

          - Giấy giới thiệu của cơ quan cử đi học (nếu có);

          - Bản sao giấy khai sinh;

          - 02 ảnh cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh). Không nhận ảnh sai kích cỡ;

          - Phiếu tuyển sinh (theo mẫu);

          - Lệ phí hồ sơ: 50.000 đồng/thí sinh;

          - Lệ phí xét tuyển: 60.000 đồng/thí sinh;

          - Lệ phí thi: 240.000 đồng/thí sinh;

          - Lệ phí gửi Giấy báo dự thi, Giấy báo nhập học chuyển phát nhanh: 50.000 đồng (nộp cùng hồ sơ nếu có nhu cầu).

Phát hành và nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ 7/5/2018 đến hết ngày 29/6/2018 tại:

Phòng Tuyển sinh, Kế hoạch và Tổng hợp,

Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 043.7546.963 (Máy lẻ 307)./.

                                                                           

                                                                                                                               KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQGHCM;

- Ban Giám đốc Học viện;                  

- Các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương;                                                                          (Đã ký)

- Các tỉnh, thành, quận, huyện, thị xã;

- Các trường CĐ, ĐH, HV;

- Các trường Chính trị tỉnh, thành phố;                                                              PGS, TS. Lưu Văn An

- Các báo, đài của Trung ương và địa phương;

- Lưu: VT, ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ