Trang chủ    HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUY ĐỔI ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUY ĐỔI ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

Số: 1688/HD-HVBCTT-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                            Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

Về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm xét tuyển đại học

 

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, website của Học viện tại địa chỉ http://ajc.hcma.vn/, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện hướng dẫn cụ thể về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh để xét tuyển đại học chính quy năm 2018 vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

1. Điều kiện nộp chứng chỉ

- Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPTQG môn tiếng Anh để xét tuyển đại học, do đó chỉ những thí sinh có đăng ký miễn thi ngoại ngữ (mục 15 Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp) mới đủ điều kiện nộp chứng chỉ để quy đổi điểm xét tuyển sinh vào Học viện;

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

2. Loại chứng chỉ và mức điểm quy đổi

Thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia có các chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP và TOEFL iBT (do tổ chức Educational Testing Service cấp) và chứng chỉ IELTS (do tổ chức British Council hoặc International Development Program cấp) có giá trị sử dụng đếnngày 23/6/2018. Mức điểm quy đổi để xét tuyển sinh cụ thể như sau:

 

STT

Mức điểm chứng chỉ tiếng Anh

Điểm quy đổi để

 xét tuyển sinh

TOEFL ITP

TOEFL iBT

IELTS

1

475 - 499

53 - 60

4.5

7,0

2

500 - 524

61 - 68

5.0

8,0

3

525 - 549

69 - 76

5.5

9,0

4

≥ 550

≥ 77

≥ 6.0

10,0

 

3. Thời gian và thủ tục hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ xét quy đổi điểm chứng chỉ Tiếng Anh từ ngày 15/5/2018 đến hết ngày 15/6/2018.

Hồ sơ gồm:

- Bản sao công chứng chứng chỉ TOEFL ITP/TOEFL iBT/IELTS (hoặc bản Copy do chính tổ chức cấp chứng chỉ cung cấp);

- Bản photo Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp (Phiếu số 2).

- Lệ phí: 30.000đ.

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo 01 trong 02 cách sau:

1. Nộp trực tiếp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

2. Nộp chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên theo đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2018”. Thời gian gửi hồ sơ của thí sinh được tính theo dấu bưu điện.

Địa chỉ nộp hồ sơ trực tiếp và nhận hồ sơ qua đường bưu điện:

Phòng Tuyển sinh, Kế hoạch và Tổng hợp, Ban Quản lý Đào tạo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội;

Điện thoại: 024 37546966 (máy lẻ 306, 307)./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và ĐT;

- Học viện CTQGHCM;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

 

­­GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS

 

(Đã ký)

 

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ