Trang chủ    THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 nguyện vọng bổ sung đợt 1

THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 nguyện vọng bổ sung đợt 1

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN           

Số: 2754/TB-HVBCTT-ĐT

 

 

 

                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


       Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

   

 

         

 

 THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành

tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 nguyện vọng bổ sung

 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 như sau:

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

- Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

 

 TT

Tên ngành/

chuyên ngành

Mã ngành/

chuyên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Điểm trúng tuyển

1

Kinh tế và quản lý

528

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

21,50

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

C03

22,00

Ngữ văn, Toán, Địa lý

C04

21,50

Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

C14

22,00

2

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

22,25

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

C03

22,75

Ngữ văn, Toán, Địa lý

C04

22,25

Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

C14

22,75

3

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

530

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

20,25

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

C03

20,25

Ngữ văn, Toán, Địa lý

C04

20,25

Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

C14

20,25

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

C00

34,75

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán

C03

32,75

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

D14

32,75

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân

C19

33,75

 

5

 

Truyền thông marketing

616

TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán

D01

33,00

TIẾNGANH, Ngữ văn, Lịch sử

D14

33,50

TIẾNGANH, Ngữ văn, Địa lý

D15

33,50

TIẾNGANH, Ngữ văn, Vật lý

D11

32,50

 

Thí sinh tra cứu Danh sách trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 tại Website Học viện http://tradiem.ajc.edu.vn/. (thí sinh chỉ tra cứu bằng Số báo danh thi THPTQG)

Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG để xác nhận nhập học, nhận Giấy báo nhập học và nhập học đợt bổ sung từ ngày 19/8 đến hết ngày 23/8/2017 tại địa chỉ:

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 754 6963 (máy lẻ 306, 307)./.

 

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.                                                                                     (đã ký)

                                                           

 

      PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ