Trang chủ    KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2017

                                                KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                                                                    MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ

 

TT SBD Họ và tên Ngành/
Chuyên ngành
Điểm
 lần 1
Điểm phúc khảo
1 771 Hoàng Huy Báo chí 5.0 5.0
2 1727 Đỗ Huyền Thương Báo chí 5.3 5.3
3 979 Nguyễn Phương Linh Báo chí 3.5 3.5
4 2083 Trần Thị Yên Báo chí 3.7 3.7
5 157 Trần Quế Anh Báo chí 4.8 4.8
6 66 Lưu Đào Hoàng Anh Báo chí 3.45 3.45
7 1239 Đặng Nguyễn Như Ngọc Ảnh báo chí 6.6 6.6
8 2017 Nguyễn Tố Uyên Báo chí 4.65 4.65
9 291 Đinh Hải Đăng Báo chí 5.2 5.2
10 1249 Ngô Thị Minh Ngọc Báo chí 2.65 4.4
11 1964 Nguyễn Xuân Trường Báo chí 4.8 4.8
12 300 Lê Quý Đạt Báo chí 6.35 6.35
13 1190 Nguyễn Thị Thanh Nga Báo chí 3.6 3.85
14 1437 Phạm Thị Phương Báo chí 4.6 4.6
15 892 Lê Thị Thúy Lan Báo chí 5.75 5.75
16 680 Phạm Hoàng Việt Báo chí 3.55 3.55
17 1478 Lê Phan Lệ Quyên Báo chí 3.0 3.0
18 460 Lương Ngân Hà Báo chí 4.4 4.4
19 1405 Mai Thanh Phương Báo chí 5.05 5.05

Tổng số trong danh sách : 19 người

         TRƯỞNG BAN THƯ KÝ                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

                     (đã ký)                                                                                                       (đã ký)

 

          PGS,TS.Mai Đức Ngọc                                                                PGS,TS. Trương Ngọc Nam

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ