Trang chủ    DANH SÁCH THÍ SINH THI NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ NỘP HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN NĂM 2017 TÍNH ĐẾN 14.6.2017

DANH SÁCH THÍ SINH THI NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ NỘP HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN NĂM 2017 TÍNH ĐẾN 14.6.2017

TT SO_CMND NGÀY SINH HỌ VÀ TÊN MÃ CHUYÊN NGÀNH MÃ TỔ HỢP TÊN TỔ HỢP MÔN Ghi chú Đăng ký lại chuyên ngành Đăng ký lại tổ hợp Thêm chuyên ngành Mã tổ hợp Thêm chuyên ngành Mã tổ hợp
1 187822325 30.11.1999 ĐINH NAM AN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
2 026199002525 24.05.1999 ĐỖ THỊ AN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
3 174595461 01.11.1999 TRỊNH VĂN AN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
4 013517356 18.08.1998 TRẦN THÁI AN 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
5 152268202 29.10.1999 ĐÀO LAN ANH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
6 125907384 05.12.1999 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
7 142827246 24.4.1999 ĐẶNG THỊ LAN ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
8 174974876 15.12.1999 TRẦN THỊ VÂN ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
9 051029814 05.05.1999 LƯƠNG THỊ HỒNG ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
10 017544082 23.04.1999 PHẠM VIỆT ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
11 017544082 23.04.1999 PHẠM VIỆT ANH 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
12 197390792 20.03.1999 LÊ CHÂU ANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
13 197430036 18.06.1999 HOÀNG TRẦN MINH ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
14 194608219 07.07.1998 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
15 187814877 25.11.1999 NGUYỄN THỊ LÂM ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
16 122330861 08.02.1999 GIÁP THỊ HỒNG ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
17 132429539 21.01.1999 PHẠM QUỐC ANH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
18 132429539 21.01.1999 PHẠM QUỐC ANH 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh NV không thi            
19 017538295 14.12.1999 NGUYỄN HOÀNG ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
20 051043672 24.09.1999 TRẦN THỊ NGỌC ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
21 152241098 17.02.1999 THÁI THỊ VÂN ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
22 152241098 17.02.1999 THÁI THỊ VÂN ANH 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
23 022198002880 28.12.1998 NGUYỄN NGỌC ANH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
24 022198002880 28.12.1998 NGUYỄN NGỌC ANH 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh NV Ko thi            
25 152259317 19.10.1999 NGUYỄN THỊ LAN ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
26 231268231 08.09.1999 TRẦN THỊ MINH ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
27 164645201 02.07.1999 VŨ THỊ MINH ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
28 063513733 08.06.1999 NGUYỄN THỊ CHÂU ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
29 061073192 24.08.1999 NGUYỄN LAN ANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
30 101248131 23.09.1997 NGUYỄN HOÀNG ANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
31 174521023 08.01.1999 NGUYỄN THỊ XUÂN ANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
32 152247920 21.12.1999 LÊ THỊ LAN ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
33 184345949 12.10.1999 TRẦN HÀ ANH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
34 122330893 04.03.1999 HOÀNG VÂN ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
35 142931451 18.10.1999 BÙI THỊ LAN ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
36 031954876 19.02.1999 HOÀNG THỊ HỒNG ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
37 101306760 06.09.1999 VŨ HẢI ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
38 122335001 09.07.1999 HÀ LAN ANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
39 122335001 09.07.1999 HÀ LAN ANH 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán              
40 152242568 19.03.1999 HOÀNG VY ANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
41 038199001185 03.10.1999 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
42 038199001185 03.10.1999 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán              
43 091943063 26.01.1999 ĐẶNG THỊ HÀ ANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
44 142970050 13.05.1999 NGUYỄN THỊ ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
45 184361437 14.08.1999 LÊ THỊ QUỲNH ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
46 063496794 08.05.1999 NGUYỄN ĐỨC ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
47 038199000001 09.06.1999 NGUYỄN THỊ QUẾ ANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
48 132378889 09.10.1999 NGUYỄN THỊ KIM ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
49 125888268 21.08.1999 TRẦN MINH THẢO ANH 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh              
50 184283144 05.11.1999 NGUYỄN ĐÌNH ANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán     M17        
51 241744290 01.06.1999 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
52 125888268 21.08.1999 TRẦN MINH THẢO ANH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
53 142951475 14.10.1999 NGÔ ĐẶNG VÂN ANH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh Chưa đăng ký NV qua Bộ            
54 061072651 21.07.1999 ĐỖ NGỌC ÁNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
55 174748132 05.09.1999 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
56 051099455 05.02.1999 MAI NGỌC ÁNH 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
57 063468043 04.03.1999 ĐÀO THỊ ÁNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
58 174524507 04.05.1999 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
59 152251417 16.12.1999 LƯƠNG NGỌC ÁNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
60 184336785 10.07.1999 TRẦN THẾ BẰNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
61 184336785 10.07.1999 TRẦN THẾ BẰNG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
62 082351079 21.11.1998 HOÀNG THỊ BỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
63 085053516 31.07.1999 HOÀNG THỊ BIÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
64 022199001532 08.10.1999 NGUYỄN ÁNH BÌNH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
65 113747279 10.01.1999 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
66 197434219 02.09.1998 TRẦN THỊ LY CA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
67 175042431 20.10.1999 NGUYỄN THỊ CẢNH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
68 063520242 11.03.1999 TRẦN TIẾN CÔNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
69 17199000027 23.12.1999 NGUYỄN THU CÚC 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
70 063512969 20.10.1999 NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
71 001199007992 05.10.1999 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử       603 M21    
72 085102227 11.07.1999 NÔNG THỊ BẢO CHÂU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
73 085102227 11.07.1999 NÔNG THỊ BẢO CHÂU 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử NV ko thi            
74 152267230 25.02.1999 NGUYỄN THỊ KIM CHI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
75 125824455 10.03.1999 NGUYỄN THỊ KIM CHI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
76 132394278 27.09.1999 NGÔ PHƯƠNG CHI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
77 132394278 27.09.1999 NGÔ PHƯƠNG CHI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
78 013618453 05.07.1999 TRƯƠNG MINH CHI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
79 051028650 02.10.1999 DƯƠNG THỊ CHIẾN 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
80 174514300 10.08.1999 NGUYỄN THỊ VÂN CHINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
81 040493727 06.10.1999 NGUYỄN THỊ CHINH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
82 040493727 06.10.1999 NGUYỄN THỊ CHINH 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán       606 M22    
83 073469824 25.01.1999 NGUYỄN QUỐC CHUYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
84 201761908 12.07.1999 HUỲNH ĐÌNH DANH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
85 132395228 07.04.1999 NGUYỄN NGỌC DIỄM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
86 085066819 23.09.1999 TRIỆU THỊ KIỀU DIỄM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
87 051018999 18.09.1999 TÒNG KHÁNH DIỆP 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
88 206108542 31.01.1999 NGUYỄN THỊ DIỆU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
89 152262153 02.03.1999 NGUYỄN THỊ THANH DOAN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
90 125674537 02.05.1997 NGUYỄN THỊ DUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
91 142827228 27.12.1998 NGUYỄN THỊ LINH DUNG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
92 184376330 02.10.1999 NGUYỄN THÙY DUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
93 184376330 02.10.1999 NGUYỄN THÙY DUNG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
94 013618041 25.11.1999 LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
95 013618041 25.11.1999 LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh NV KO thi            
96 184374410 22.08.1999 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán       603 M18    
97 152241164 11.12.1999 NGUYỄN THỊ DUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
98 073475685 12.12.1999 PHẠM THỊ THÙY DUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
99 001199003707 03.03.1999 PHÙNG THỊ DUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
100 036199000962 12.10.1999 VŨ THÙY DUNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
101 164645741 19.06.1999 PHẠM THỊ DUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
102 184270530 07.09.1999 HOÀNG HÙNG DŨNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
103 001099017584 08.07.1999 DƯ TIẾN DŨNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
104 001099017584 08.07.1999 DƯ TIẾN DŨNG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
105 017544134 04.12.1999 ĐÀM VIẾT DŨNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
106 026099003581 10.02.1999 NGUYỄN PHƯƠNG DUY 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
107 038099002395 28.03.1999 DOÃN QUỐC DUY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
108 038099002395 28.03.1999 DOÃN QUỐC DUY 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
109 085056086 24.11.1999 NGUYỄN KHÁNH DUY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
110 030099004023 04.11.1999 VŨ ĐỨC DUY 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
111 030099002814 04.02.1999 LÊ MẠNH DUY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
112 187813361 27.01.1999 BÙI THỊ MỸ DUYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
113 192028568 27.12.1999 PHẠM THỊ THẢO DUYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
114 192028568 27.12.1999 PHẠM THỊ THẢO DUYÊN 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
115 101348210 02.04.1999 PHẠM HÀ THÙY DƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
116 001199001969 03.11.1999 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
117 073488599 16.12.1999 NGUYỄN THỊ ĐÀO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
118 101340333 05.09.1999 LƯU TIẾN ĐẠT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
119 101340333 05.09.1999 LƯU TIẾN ĐẠT 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
120 122289579 29.05.1999 LÊ HẢI ĐĂNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
121 038099002662 31.12.1999 NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
122 051091789 01.01.1999 TRIỆU QUỐC ĐIỆP 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
123 184312476 22.03.1998 NGUYỄN QUANG ĐỨC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
124 082331034 25.10.1997 LÊ HUỲNH ĐỨC 606 M22 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán              
125 174693461 28.10.1999 LÊ MINH ĐỨC 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
126 061089428 02.08.1999 NGUYỄN HỮU ĐỨC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
127 164652566 23.05.1999 VŨ THỊ GIANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
128 184353860 06.04.1999 NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
129 197381567 03.11.1999 NGUYỄN THỊ THẢO GIANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử       603 M21    
130 071059857 22.02.1999 HÀ HƯƠNG GIANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
131 082323945 30.08.1999 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
132 101293683 24.10.1999 LÊ HƯƠNG GIANG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
133 091944013 02.05.1999 NGÔ THỊ BÍCH HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
134 371807279 06.09.1998 THIỀU THỊ THÁI HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
135 187730700 01.01.1999 LÊ HẢI HÀ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh     M14        
136 034199000146 18.07.1999 LƯƠNG THỊ NGUYỆT HÀ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
137 184315750 01.10.1999 DƯƠNG NGỌC CẨM HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
138 040829561 12.05.1999 BÙI THU HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
139 031199000038 04.12.1999 NGUYỄN NGỌC HÀ 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
140 031199000038 04.12.1999 NGUYỄN NGỌC HÀ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
141 281189825 23.04.1999 ĐẶNG HOÀNG HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
142 061060633 09.09.1999 PHẠM THẾ HÀ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
143 061060633 09.09.1999 PHẠM THẾ HÀ 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán              
144 036199009355 20.09.1999 NGUYỄN NGÂN HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
145 142876062 08.02.1999 PHẠM THỊ NGUYỆT HÀ 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
146 152247982 24.07.1999 NGUYỄN THU HÀ 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử     M18        
147 101325302 10.04.1999 NGUYỄN NGÂN HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
148 101294530 26.03.1999 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
149 091956646 25.01.1999 TRẦN NGỌC HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
150 194599995 15.03.1999 TRƯƠNG NGÂN HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
151 082355547 13.01.1999 DƯƠNG HOÀNG HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
152 073553660 17.03.1999 NGUYỄN VIỆT HÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
153 101342160 16.11.1999 HOÀNG THÙ HÀ 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
154 184361595 26.12.1999 TRẦN HẬU HẢI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
155 152246306 10.11.1999 BÙI THỊ THU HẢI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
156 152220774 11.07.1999 LÊ THỊ MINH HẢI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
157 051059399 07.06.1999 VÕ DUY HẢI 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
158 091882041 28.02.1999 LƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
159 032015893 17.11.1999 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
160 152222022 11.06.1999 NGUYỄN HỒNG HẠNH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
161 122262612 14.07.1999 HÀ MINH HẠNH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
162 022199002113 21.08.1999 LÊ HỒNG HẠNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
163 187696435 11.07.1999 HỒ NGÂN HẠNH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
164 050997892 16.06.1999 ĐINH MINH HẠNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
165 164654030 16.04.1999 PHAN THỊ HẠNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
166 085101088 10.08.1999 HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
167 194637104 27.10.1999 TRẦN NỮ NGỌC HẠNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
168 038199000420 01.10.1999 TRƯƠNG THỊ HẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
169 122277465 10.06.1999 NGUYỄN THỊ HẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
170 152193662 11.07.1998 VŨ THANH HẰNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
171 040829771 11.03.1999 NGUYỄN THỊ HẰNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
172 241827674 10.02.1999 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
173 187842572 16.09.1999 ĐẶNG THỊ THU HẰNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
174 032015738 26.7.1999 ĐẶNG THANH HẰNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
175 152222311 28.04.1999 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
176 175069507 18.10.1999 MAI THỊ THU HẰNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán     M17        
177 050997655 30.12.1999 NGUYỄN THANH HẰNG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
178 050997655 30.12.1999 NGUYỄN THANH HẰNG 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh              
179 073479430 18.12.1999 ĐÀM MINH HẰNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
180 026199005000 09.12.1999 LÊ THỊ HẬU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
181 051022621 13.03.1999 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
182 051022621 13.03.1999 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
183 184366350 23.06.1999 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
184 175016430 04.02.1999 LÊ THỊ HIỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
185 036199003207 10.08.1999 TRẦN THỊ THU HIỀN 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
186 187768939 14.08.1999 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
187 063496291 05.08.1999 LƯƠNG THỊ THANH HIỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
188 063496785 07.09.1999 HOÀNG THỊ MINH HIỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
189 175067785 23.03.1999 MAI ĐỨC HIỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
190 022199001576 14.05.1999 LÊ THÚY HIỀN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
191 038199008943 20.07.1999 DƯƠNG THỊ HIỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
192 038199008943 20.07.1999 DƯƠNG THỊ HIỀN 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
193 038199008943 20.07.1999 DƯƠNG THỊ HIỀN 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
194 040901360 03.02.1999 POÒNG THỊ HIỆP 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
195 145884165 17.08.1999 VŨ THỊ MINH HIỂU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
196 031099004473 08.11.1999 PHẠM MINH HIẾU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
197 030098002364 27.11.1999 TRƯƠNG CÔNG HIẾU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
198 030099003653 17.08.1999 PHẠM TRUNG HIẾU 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
199 091900683 23.01.1998 DƯƠNG MINH HIẾU 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
200 142829142 20.12.1999 HÀ MINH HIẾU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
201 194632583 28.12.1998 LÊ CÔNG HIẾU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
202 285619918 27.06.1999 NGUYỄN MINH HIẾU 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
203 194617007 01.02.1999 PHÙNG TRUNG HIẾU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
204 194617007 01.02.1999 PHÙNG TRUNG HIẾU 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
205 164652326 20.07.1999 PHẠM THỊ HOA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
206 101294904 08.03.1999 NGUYỄN THỊ HOA 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
207 032000850 20.05.1999 PHẠM MAI HOA 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
208 142828648 19.12.1999 PHẠM THANH HOA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
209 184333685 19.02.1998 NGUYỄN THANH HOA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
210 132323521 26.03.1998 NGUYỄN THỊ HOA 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán     M17        
211 051051204 19.08.1999 LÊ THỊ PHƯƠNG HOA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
212 187678321 16.02.1999 HỒ NHỮ QUỲNH HOA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
213 122350484 11.10.1999 ĐÀO THỊ HOA 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
214 184340859 18.11.1999 VÕ THIỀU HOA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
215 036199008509 13.03.1999 TRẦN THỊ HÒA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
216 091942094 30.09.1999 DƯƠNG ÁNH HÒA 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
217 036199001258 31.10.1999 LẠI THỊ THANH HOÀI 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
218 184366268 02.08.1999 ĐINH THỊ HOÀI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
219 184244295 16.02.1998 TRẦN THỊ THU HOÀI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
220 073469826 21.02.1999 NGUYỄN BÍCH HOÀI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
221 184302339 02.02.1999 PHAN THỊ THU HOÀI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
222 184353819 24.12.1999 PHAN THỊ THU HOÀI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
223 073509888 20.06.1999 NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
224 082344704 07.05.1999 MÔNG THỊ HOÀI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
225 085904235 16.08.1999 HOÀNG THỊ THU HOÀI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
226 187697626 14.12.1999 ĐINH VĂN HOÀNG 606 M23 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Tiếng Anh              
227 038099002520 02.09.1999 LÊ HUY HOÀNG 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
228 026099000633 26.12.1999 NGUYỄN HUY HOÀNG 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh              
229 026098002970 29.03.1998 NGUYỄN HOÀNG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
230 001099020885 13.03.1999 LÊ VĂN HOÀNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
231 241634555 29.10.1998 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
232 122283888 28.07.1999 TRẦN THỊ BÍCH HỒNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
233 163343608 27.02.1998 TRẦN THỊ HỒNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
234 187609581 23.04.1999 NGUYỄN THỊ VÂN HỒNG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
235 187609581 23.04.1999 NGUYỄN THỊ VÂN HỒNG 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
236 038199008036 15.11.1999 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
237 031198000009 16.08.1998 PHẠM THỊ BÍCH HỒNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
238 031198000009 16.08.1998 PHẠM THỊ BÍCH HỒNG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh NV KO thi            
239 031198000009 16.08.1998 PHẠM THỊ BÍCH HỒNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
240 184340397 23.09.1999 LÊ THỊ HỒNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
241 031199006428 01.08.1999 NGUYỄN THỊ HỒNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
242 022199000907 17.03.1999 VI THỊ BÍCH HỒNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
243 036199006698 24.03.1999 TRẦN THỊ HUÊ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
244 132393806 05.07.1999 ĐỖ THỊ THÀNH HUẾ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
245 031199002722 21.07.1999 NGUYỄN THỊ HUẾ 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
246 031199002722 21.07.1999 NGUYỄN THỊ HUẾ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
247 187593169 17.10.1999 NGUYỄN THỊ MINH HUẾ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
248 184372271 20.03.1999 HỒ THỊ MINH HUỆ 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
249 034199002363 15.04.1999 VŨ THỊ HUỆ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
250 174599703 22.10.1998 TRƯƠNG THỊ HUỆ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
251 152231009 03.05.1999 PHẠM BÁ HÙNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
252 187759970 03.12.1999 LÊ ĐỨC HÙNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
253 233272341 18.09.1999 ĐỒNG THỊ HUYÊN 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán              
254 233272341 18.09.1999 ĐỒNG THỊ HUYÊN 606 M22 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán              
255 034198000489 20.11.1998 NGUYỄN THỊ HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
256 026199003965 11.04.1999 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
257 026199003965 11.04.1999 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
258 036199005559 22.12.1999 MAI KHÁNH HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử       603 M21    
259 184376115 20.10.1999 TRẦN THỊ HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
260 004199000002 14.05.1999 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
261 073492114 22.10.1999 VŨ THỊ NGỌC HUYỀN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
262 017523361 05.05.1999 LÊ THU HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
263 073417581 22.05.1999 CẤN THỊ THU HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
264 261563035 24.04.1999 TRẦN THỊ THU HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử       603 M21 606 M25
265 175069342 16.11.1999 MAI THỊ HỒNG HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
266 036199006861 24.05.1999 PHẠM THU HUYỀN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
267 038199004661 07.04.1999 TRỊNH KHÁNH HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
268 044199001426 13.01.1999 PHAN THỊ HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
269 101341972 25.01.1999 NGUYỄN THANH HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
270 038199011782 11.01.1999 TRƯƠNG KHÁNH HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
271 175042715 25.01.1999 TRỊNH THỊ MINH HUYỀN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
272 142866174 29.04.1999 PHẠM THU HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
273 152222297 11.05.1999 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
274 122339267 08.08.1999 TRẦN THANH HUYỀN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
275 184376969 02.05.1999 NGUYỄN THỊ HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
276 184372077 03.01.1999 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
277 051043954 21.11.1999 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh NV ko thi            
278 051043954 21.11.1999 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
279 122357975 28.06.1999 BÙI THỊ LỆ  600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
280 152247356 04.12.1999 LANG THỊ THANH HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ     605 M25    
281 051054272 25.03.1999 LƯU THỊ THANH HUYỀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
282 031989519 14.04.1999 NGUYỄN DOÃN HƯNG 600 M16 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý  Chưa đăng ký NV qua Bộ     606 M24    
283 091918145 04.07.1999 VŨ THỊ HƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
284 091918145 04.07.1999 VŨ THỊ HƯƠNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
285 132393707 18.08.1999 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
286 101323807 19.07.1999 LẠI THU HƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
287 030199001777 02.04.1999 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
288 132379656 26.10.1999 VI THỊ DIỆU HƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
289 001199007779 12.08.1999 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
290 132384680 28.05.1998 ĐINH THỊ QUỲNH HƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
291 061060518 17.07.1999 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 606 M23 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Tiếng Anh              
292 040830709 15.11.1999 PHAN THỊ THU HƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
293 101326048 06.03.1999 LÊ THỊ THU HƯƠNG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh Chưa đăng ký NV qua Bộ            
294 026199004605 20.10.1999 KIỀU THỊ THU HƯỜNG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
295 175042474 02.08.1999 TRỊNH THỊ HƯỜNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
296 032014053 18.09.1999 LƯƠNG THỊ THÚY HƯỜNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
297 032014053 18.09.1999 LƯƠNG THỊ THÚY HƯỜNG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
298 125826100 13.04.1999 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
299 122313698 20.03.1999 HÀ THỊ HƯỚNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
300 113719105 06.04.1998 ĐINH TRUNG KIÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
301 113719105 06.04.1998 ĐINH TRUNG KIÊN 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
302 013607678 07.02.1999 NGUYỄN TUẤN KIỆT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
303 001199004873 01.09.1999 NGUYỄN THU KHÁNH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
304 001199004873 01.09.1999 NGUYỄN THU KHÁNH 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
305 184288989 09.04.1999 NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
306 051027325 26.06.1999 ĐÀO QUỐC KHÁNH 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
307 091957873 25.02.1999 NGUYỄN BÍCH KHUYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
308 192063372 21.01.1999 BÙI KHẮC LÃM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
309 192063372 21.01.1999 BÙI KHẮC LÃM 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử NV ko thi            
310 241762343 26.12.1999 NGUYỄN KIM HOÀNG LÃM 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ     600 M17    
311 184364961 18.10.1999 DƯƠNG THỊ LAN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
312 231212119 10.03.1999 LÊ THỊ MỸ LAN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
313 231212119 10.03.1999 LÊ THỊ MỸ LAN 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
314 073554969 14.12.1999 NGUYỄN HOÀNG LAN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
315 231268842 01.05.1999 LÊ THỊ THÚY LAN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
316 017537370 10.04.1999 NGUYỄN THỊ LANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
317 038098002172 18.12.1998 ĐÀO VĂN LÂM 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
318 061104728 26.03.1999 TRƯƠNG HỒNG LÊ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
319 091943347 28.11.1998 TRƯƠNG THỊ NGỌC LÊ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
320 040828985 05.08.1999 ĐINH NHẬT LỆ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
321 194646302 06.12.1999 NGUYỄN THỊ THU LỆ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
322 197377719 03.11.1999 TRƯƠNG THỊ NHẬT LỆ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
323 184369359 09.09.1999 LƯU VĂN LIÊM 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
324 113704035 22.09.1999 BÙI THỊ LIÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
325 061076366 10.05.1999 NÔNG BÍCH LIÊN 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
326 061076366 10.05.1999 NÔNG BÍCH LIÊN 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
327 051020801 09.05.1999 HÀ THỊ NGỌC LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
328 040828782 25.08.1999 HOÀNG THỤC LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
329 187825378 07.10.1999 ĐẶNG THỊ LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
330 001199003551 10.10.1999 TRẦN THỊ THẢO LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
331 040827787 29.04.1999 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG LINH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
332 040827787 29.04.1999 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG LINH 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh              
333 091958968 23.10.1999 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
334 022199002918 24.05.1999 BÙI THÙY LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
335 013639663 23.08.1999 TRỊNH MAI LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
336 013639663 23.08.1999 TRỊNH MAI LINH 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
337 187817475 11.10.1999 ĐÀO NHẬT LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
338 187666728 03.04.1999 NGUYỄN NHẬT LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
339 036199002960 23.04.1999 NGUYỄN KHÁNH LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
340 095273649 29.08.1999 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
341 095272278 07.02.1999 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
342 073492420 07.09.1999 LÊ KHÁNH LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
343 031199005694 10.05.1999 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
344 168604111 28.11.1999 ĐỖ THỊ DIỆU LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
345 187818578 02.07.1999 LÊ KHÁNH LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
346 101294206 05.03.1999 NGUYỄN LÊ DIỆU LINH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
347 095265639 28.12.1999 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
348 022199004605 12.03.1999 TRẦN DIỆU LINH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
349 122330859 10.03.1999 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
350 132337438 06.04.1999 ĐỖ THỊ KHÁNH LINH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
351 132337438 06.04.1999 ĐỖ THỊ KHÁNH LINH 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán   600 M17        
352 061090444 23.05.1999 LÝ THỊ THÙY LINH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
353 187730610 01.01.1999 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
354 033199001507 25.09.1999 ĐOÀN THỊ KHÁNH LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
355 044199000420 17.03.1999 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
356 036199000926 02.05.1999 LƯU KHÁNH LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
357 050997786 27.10.1999 PHẠM THỊ THÙY LINH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
358 050997786 27.10.1999 PHẠM THỊ THÙY LINH 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh              
359 174870314 22.09.1999 LÊ THỊ LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
360 001199001111 20.10.1999 TRẦN HOÀNG DIỆU LINH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
361 001199001111 20.10.1999 TRẦN HOÀNG DIỆU LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
362 MI2800211279 12.09.1999 LÊ THỊ LINH 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
363 142931221 26.12.1999 ĐỖ KHÁNH LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
364 187807169 25.01.1999 NGUYỄN THỊ LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
365 164645014 13.03.1999 LÊ THỊ THÙY LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
366 026199001222 03.11.1999 NGUYỄN THÙY LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
367 091880306 27.12.1999 MA DIỆU LINH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
368 091880306 27.12.1999 MA DIỆU LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
369 132379654 18.06.1999 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
370 038199006250 15.10.1999 PHẠM THỊ LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
371 38199006031 10.09.1999 LÊ THỊ LINH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
372 071032908 20.02.1999 VŨ QUANG LINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
373 122347571 06.04.1999 TRẦN THỊ HUYỀN LINH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
374 184264018 20.06.1998 PHAN THỊ LOAN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
375 175043815 24.09.1998 LÊ THỊ LOAN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
376 122327963 13.10.1999 NGUYỄN THỊ LOAN 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
377 122327963 13.10.1999 NGUYỄN THỊ LOAN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử NV ko thi            
378 101294633 13.02.1999 TRẦN THÚY LOAN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
379 013633534 02.03.1999 NGUYỄN THỊ LOAN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
380 038099000960 02.09.1999 TRẦN VĂN LONG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
381 082326014 08.03.1999 THÂN XUÂN LỘC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
382 187768150 01.04.1999 HỒ XUÂN LUẬN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
383 187768150 01.04.1999 HỒ XUÂN LUẬN 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử   603 M21        
384 001199012840 11.11.1999 NGÔ THỊ LƯU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
385 030199001605 12.04.1999 PHẠM THỊ NGỌC LY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
386 061073098 10.06.1999 NGUYỄN KHÁNH LY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
387 197453069 20.10.1998 NGUYỄN THỊ DUYÊN LY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
388 187609573 02.09.1999 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
389 174521015 13.07.1999 PHẠM HƯƠNG LY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
390 091878921 17.08.1999 NGUYỄN ĐOÀN DIỆU LY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
391 022199003651 17.01.1999 VŨ THỊ THẢO LY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
392 132368164 25.07.1999 NGUYỄN HƯƠNG LY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
393 187755131 28.08.1999 HỒ THỊ CẨM LY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
394 082331032 14.05.1999 VY HẢI LY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
395 241687912 16.05.1999 LÊ KHÁNH LY 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
396 125896392 16.07.1999 NGUYỄN THỊ LÝ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
397 164662016 13.03.1999 ĐỖ THỊ HỒNG LÝ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
398 036199007874 10.04.1999 NGUYỄN THỊ MAI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
399 122332266 06.07.1999 NGUYỄN PHƯƠNG MAI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
400 152222154 14.02.1999 PHẠM THỊ HƯƠNG MAI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
401 142885385 29.08.1999 TRẦN THỊ MAI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
402 095272017 16.12.1999 TRẦN LỤC NHƯ MAI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
403 142857996 17.11.1999 TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
404 168606924 27.03.1999 HÀ ĐỨC MẠNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
405 206313254 02.11.1999 NGUYỄN NGỌC HẠ MIÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
406 113710962 28.09.1999 BẠCH TUẤN MINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
407 022099000238 08.03.1999 NGUYỄN NHẬT MINH 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
408 184326204 14.10.1999 PHẠM THỊ HỒNG MINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
409 142952621 31.10.1999 DƯƠNG BÌNH MINH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
410 142952621 31.10.1999 DƯƠNG BÌNH MINH 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán              
411 073490762 29.09.1999 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
412 036199003986 03.02.1999 NGUYỄN THỊ MINH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
413 241633207 03.03.1999 PHAN THỊ THUỲ MINH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
414 31989538 24.08.1999 LÊ THỊ NGỌC MINH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh Chưa đăng ký NV qua Bộ            
415 381852729 06.06.1999 NGUYỄN THỊ MỘNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
416 038198000191 12.06.1998 LƯƠNG THỊ TRÀ MY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
417 038198000191 12.06.1998 LƯƠNG THỊ TRÀ MY 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
418 231269458 03.11.1999 TRẦN DƯƠNG KIỀU MY 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
419 001199014257 22.09.1999 NGUYỄN HÀ MY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
420 221475230 13.02.1999 TRÌNH THỊ MỴ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
421 061117852 07.10.1999 NGÔ TIẾN NAM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử       603 M21    
422 026199001340 10.09.1999 NGUYỄN THỊ THUỲ NINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
423 187843009 18.02.1999 NGUYỄN THỊ THANH NGA 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
424 174527456 25.11.1999 LÊ THỊ QUỲNH NGA 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
425 187594170 26.05.1999 PHAN THÚY NGA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử       603 M21    
426 187754729 04.11.1999 CAO THỊ NGA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
427 113687805 07.11.1999 NINH PHƯƠNG NGA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
428 184369601 30.04.1999 LÊ THỊ HẰNG NGA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
429 036199007130 15.03.1999 TRẦN THỊ NGA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
430 036199007130 15.03.1999 TRẦN THỊ NGA 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
431 000125843232 28.04.1999 NGUYỄN THỊ THANH NGA 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
432 113703283 22.02.1999 TRẦN THỊ NGÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
433 001199019012 11.08.1999 NGHIÊM THỊ HỒNG NGÁT 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
434 145892805 28.06.1999 VŨ THỊ NGÁT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
435 221383609 27.04.1996 HUỲNH THỊ KIM NGÂN 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
436 221383609 27.04.1996 HUỲNH THỊ KIM NGÂN 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh              
437 194599873 01.01.1999 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
438 184322891 03.08.1999 ĐÀO THỊ KIM NGÂN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
439 038199011133 20.10.1999 NGUYỄN THỊ NGÂN 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
440 036199006619 09.07.1999 MAI THÙY NGÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
441 036199006619 09.07.1999 MAI THÙY NGÂN 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
442 184361480 24.05.1999 BÙI THỊ THANH NGÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
443 091724691 16.12.1999 HOÀNG THỊ NGÂN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
444 031199005382 14.06.1999 NGUYỄN THÚY NGÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
445 038199010290 24.06.1999 NGUYỄN THỊ NGẤN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
446 001099001502 06.08.1999 LƯƠNG TUẤN NGHĨA 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
447 001099001502 06.08.1999 LƯƠNG TUẤN NGHĨA 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh              
448 197383611 03.10.1999 LÊ HOÀI KHÁNH NGỌC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
449 051012730 15.11.1999 HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
450 061060934 16.02.1999 LÊ ÁNH NGỌC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
451 251168476 20.02.1999 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
452 132421607 06.07.1999 CHU THỊ HỒNG NGỌC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
453 022199004225 24.01.1999 TRẦN THỊ NGỌC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
454 070199000028 18.09.1999 ĐẶNG NGUYỄN NHƯ NGỌC 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán       603 M18    
455 113687806 28.01.1999 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
456 095267370 15.09.1999 MAI THỊ BÍCH NGỌC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
457 082331234 09.04.1999 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG NGỌC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
458 164645487 23.06.1999 VŨ THỊ NGỌC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
459 036199003313 11.02.1999 VŨ THỊ NGUYỆT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
460 135906304 25.11.1998 TRẦN THỊ KIM NGUYỆT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
461 197370861 02.08.1999 LÊ THỊ PHONG NHÃ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
462 197370861 02.08.1999 LÊ THỊ PHONG NHÃ 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
463 152224958 21.5.1999 NGUYỄN LƯƠNG HƯƠNG NHÀI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
464 152270811 20.11.1999 NGUYỄN THỊ NHÀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
465 035199002256 07.07.1999 NGUYỄN THỊ NHÀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
466 125877837 23.04.1999 NGUYỄN THỊ NHẠN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
467 34094003419 03.12.1994 PHẠM THIỆN NHÂN 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
468 073497386 19.12.1999 NGUYỄN HỒNG NHẬT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
469 125824459 25.08.1999 DƯƠNG THỊ NHẬT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
470 050997785 28.09.1999 NGUYỄN ÁNH NHẬT 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán       600 M15    
471 038099009000 30.04.1999 QUÁCH CÔNG NHẬT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
472 071047470 29.10.1999 PHẠM LÊ LAN NHI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
473 071047470 29.10.1999 PHẠM LÊ LAN NHI 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
474 132430673 14.04.1999 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
475 038199011955 25.12.1999 NGUYỄN THỊ LAN NHI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
476 038199011955 25.12.1999 NGUYỄN THỊ LAN NHI 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
477 187704900 06.02.1999 NGUYỄN HẠNH NHI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
478 073469700 30.05.1999 NGUYỄN THỊ HỒNG NHIÊN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
479 073491119 13.06.1999 ĐỖ HỒNG NHUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
480 184255734 23.06.1999 PHAN HỒNG NHUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
481 152268152 30.03.1999 ĐÀO THỊ TUYẾT NHUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
482 036199004732 10.09.1999 NINH THỊ NHUNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
483 071067295 26.09.1999 NGUYỄN THỊ NHUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
484 031199004660 21.06.1999 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
485 184345593 06.03.1999 VÕ THỊ NHUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
486 184328851 20.11.1999 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
487 381938746 01.01.1999 NGUYỄN LAN NHƯ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
488 184306819 26.01.1999 ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
489 187593210 19.01.1999 NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử       603 M21 606 M25
490 187768898 12.01.1999 HOÀNG THỊ OANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
491 187768898 12.01.1999 HOÀNG THỊ OANH 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
492 187819834 26.01.1999 LÊ THỊ KIỀU OANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
493 168586832 18.02.1999 NGUYỄN THỊ OANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
494 031974639 12.06.1998 LÊ THỊ OANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
495 184369501 07.02.1999 TRẦN THỊ KIỀU OANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
496 184326511 10.10.1998 NGUYỄN ĐÌNH PHI 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
497 031098000152 05.11.1998 ĐẶNG ĐỨC PHONG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
498 187707379 15.05.1998 NGUYỄN VĂN PHONG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
499 187707379 15.05.1998 NGUYỄN VĂN PHONG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
500 194648285 28.11.1998 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
501 187691689 18.09.1999 HỒ THẢO PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
502 152241914 26.9.1999 PHẠM THỊ PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
503 051003713 09.12.1999 HÀ THU PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
504 187757160 18.06.1999 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
505 050997582 14.11.1999 KHUẤT THỊ MAI PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
506 174520780 30.10.1999 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
507 036199004684 03.02.1999 MAI THỊ LAM PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
508 152246325 18.10.1999 CHỬ MINH PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
509 051051219 18.09.1999 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
510 051051221 25.12.1999 VŨ THU PHƯƠNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
511 101341671 09.05.1999 MAI THANH PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
512 164645755 09.07.1999 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
513 091972058 25.04.1999 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 600 M16 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý              
514 071047472 28.11.1999 QUÁCH THU PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
515 132364963 10.06.1999 HÁN PHƯƠNG PHƯƠNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
516 241830967 06.11.1998 PHẠM THỊ PHƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
517 001199004506 15.09.1999 PHƯƠNG THỊ PHƯỢNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
518 091876041 03.02.1999 TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
519 125877880 13.02.1999 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
520 040199000057 17.11.1999 NGUYỄN THỊ ĐAN PHƯỢNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
521 31099006402 03.12.1999 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 603 M16 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý  Chưa đăng ký NV qua Bộ     600 M16    
522 187847885 07.06.1999 MAI ANH QUÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
523 187847885 07.06.1999 MAI ANH QUÂN 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
524 032018200 04.12.1999 HOÀNG THANH QUÝ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
525 184358170 17.06.1999 NGUYỄN THỊ QUÝ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
526 152249460 22.12.1999 ĐẶNG KIM QUÝ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
527 038199011446 05.12.1999 CÙ THỊ NHƯ QUÝ 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán       603 M18    
528 206288549 15.08.1999 LÊ PHAN LỆ QUYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
529 132395120 12.07.1999 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
530 132395120 12.07.1999 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
531 022099002599 11.06.1999 NGUYỄN BẢO QUYẾT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
532 038199004750 19.06.1999 LÊ THỊ THẢO QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
533 187819523 03.08.1999 THÁI THỊ THUÝ QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
534 017471144 02.08.1999 NGUYỄN THỊ QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
535 164645892 28.04.1999 NGUYỄN THỊ QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
536 017523390 02.02.1998 ĐINH THỊ QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
537 026098003044 24.06.1998 TẠ MẠNH QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
538 051091323 08.03.1999 LÊ THỊ QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
539 022199002939 21.07.1999 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
540 184368811 15.11.1999 NGUYỄN THỊ QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
541 031199002830 03.11.1999 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
542 071047474 15.03.1999 NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
543 095273682 13.09.1999 NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
544 145871469 14.11.1999 NGUYỄN THỊ SANG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
545 132398731 26.10.1999 NGUYỄN NGỌC SÁNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
546 187765268 21.04.1998 ĐẬU HẢI MINH SAO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
547 184355903 27.11.1999 ĐOÀN THỊ SAO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
548 194599732 07.12.1999 NGUYỄN CÔNG VĂN SĨ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
549 184193815 30.01.1998 NGUYỄN ANH SƠN 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
550 175067390 04.07.1999 MAI VĂN SỰ 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
551 187568545 06.06.1998 LÊ THỊ ÁNH SƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
552 206211970 13.06.1999 MAI THỊ THU SƯƠNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
553 187803849 17.01.1999 PHAN TẤN TÀI 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
554 026199001088 09.01.1999 PHÙNG THANH TÂM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
555 032015090 22.02.1999 VŨ THỊ MINH TÂM 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
556 032015090 22.02.1999 VŨ THỊ MINH TÂM 600 M16 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý NV KO thi            
557 175042081 31.12.1999 HÀ THỊ TÂM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
558 175042081 31.12.1999 HÀ THỊ TÂM 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử NV ko thi            
559 030099003108 10.08.1999 NGUYỄN DUY TÂM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
560 026198002988 28.04.1998 TRẦN THỊ TÂM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
561 071058496 21.10.1999 HOÀNG THUỶ TIÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
562 036099008555 20.02.1999 PHÙNG VĂN TIẾN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
563 044199001094 12.04.1999 CAO THỊ TUYẾT TINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
564 184372206 05.03.1999 NGUYỄN THỊ THANH TÌNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
565 036099005816 28.04.1999 LẠI VĂN TĨNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
566 184358971 07.08.1999 TRƯƠNG THỊ TỊNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
567 036099005348 11.05.1999 PHẠM VĂN TOÀN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử       603 M21    
568 085058898 29.05.1999 ĐINH QUỐC TOẢN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ     603 M21    
569 113712844 15.01.1997 BÙI VĂN ANH TÚ 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
570 152259385 22.04.1999 NGUYÊN ANH TÚ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
571 122294442 20.12.1999 TRIỆU THỊ TÚ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
572 051027948 22.06.1999 ĐẶNG QUỐC TUẤN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
573 145824591 01.07.1998 TRỊNH ĐỨC ANH TUẤN 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán   606 M22        
574 061060875 22.04.1999 NGUYỄN ANH TUẤN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
575 187797246 17.02.1999 TRẦN ÁNH TUYẾT 600 M16 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý              
576 091915250 22.10.1999 LƯU THỊ TUYẾT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
577 073554225 15.07.1999 HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
578 033199000635 19.02.1999 NGUYỄN THỊ TUYẾT 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
579 122327996 26.10.1999 HOÀNG HỒNG THÁI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
580 174630887 10.06.1998 NGUYỄN HOÀNG THÁI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
581 035099001920 01.09.1999 TRẦN PHONG THÁI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
582 035099001920 01.09.1999 TRẦN PHONG THÁI 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
583 038199003337 01.01.1999 HÀ THỊ PHƯƠNG THANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
584 038199011109 04.01.1999 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
585 132446311 22.10.1999 TRẦN DIỆU THANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
586 122273125 13.03.1999 ĐỒNG THỊ PHƯƠNG THANH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
587 184340813 09.10.1998 NGUYỄN SINH THÀNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
588 187754764 23.11.1999 HỒ THỊ THÀNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
589 082355940 26.11.1999 DƯƠNG CÔNG THÀNH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
590 038199003422 11.01.1999 LÊ THỊ THẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
591 152254208 10.04.1999 ĐẶNG THỊ THẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
592 152249810 28.05.1999 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
593 040901103 29.08.1999 TRIỆU THỊ THANH THẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
594 187819818 01.10.1999 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
595 013621379 05.08.1999 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
596 051037469 16.11.1999 NGUYỄN THỊ THU THẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
597 174914115 02.08.1999 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
598 174914115 02.08.1999 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
599 038199009888 21.05.1999 LÊ PHƯƠNG THẢO 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
600 152247500 08.09.1999 BÙI THỊ THU THẢO 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
601 091879480 02.08.1999 NÔNG THU THẢO 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
602 030199001393 01.12.1999 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
603 038199006729 19.02.1999 NGUYỄN THỊ THẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
604 122277691 07.02.1999 HÀ THỊ THẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
605 038199001317 22.11.1999 LÊ VŨ PHƯƠNG THẢO 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
606 101288886 28.06.1999 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
607 091875102 26.07.1999 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh              
608 113687752 13.10.1999 LÊ PHƯƠNG THẢO 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
609 082331035 08.06.1999 TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
610 187759858 22.06.1999 TRẦN THỊ HỒNG THẮM 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
611 194637218 20.11.1999 NGUYỄN THỊ THẮM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
612 030199003184 04.04.1999 ĐINH THỊ THẮM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
613 091876182 04.03.1999 PHẠM THỊ HỒNG THẮM 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
614 091876182 04.03.1999 PHẠM THỊ HỒNG THẮM 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán NV không thi            
615 184369175 04.12.1999 TRỊNH THỊ HỒNG THẮM 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
616 038098003197 05.11.1998 PHẠM VĂN THẮNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
617 187758862 05.12.1997 PHAN CHIẾN THẮNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
618 174521038 08.11.1999 LÊ ĐỨC THẮNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
619 184372315 19.06.1999 HOÀNG THỊ HỒNG THI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
620 187755226 16.12.1999 HỒ HỮU THI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
621 001098001107 28.04.1998 CAO VĂN THIỆN 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử       606 M25    
622 031099002608 05.10.1999 PHẠM HỮU THỊNH 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
623 174500827 04.05.1998 LÊ THỊ THOA 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
624 184355928 16.04.1999 NGUYỄN THỊ THƠ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
625 184323128 10.09.1999 PHAN THỊ QUỲNH THƠ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
626 184380109 11.10.1999 NGUYỄN THỊ ANH THƠ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
627 184304413 07.12.1999 PHAN THỊ THƠ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
628 051062549 04.10.1999 LÃ THỊ HÀ THU 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
629 174524326 15.10.1999 HOÀNG MINH THU 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
630 082312925 24.11.1999 NÔNG PHƯƠNG THU 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử  Chưa đăng ký NV qua Bộ            
631 184323837 16.08.1999 NGUYỄN NGỌC THUẬN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
632 184323837 16.08.1999 NGUYỄN NGỌC THUẬN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
633 030199000343 23.05.1999 NGHIÊM THỊ THUỶ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
634 201777481 16.09.1999 TRƯƠNG THỊ VĨNH THUÝ 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
635 152268182 14.09.1999 NGUYỄN THỊ THÙY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
636 187685654 04.04.1999 VI THỊ THỦY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
637 132390647 13.08.1999 NGUYỄN BÍCH THỦY 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
638 036199005607 08.06.1999 PHẠM THỊ THỦY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
639 164661284 10.05.1999 ĐỖ THỊ LỆ THỦY 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán Chưa đăng ký NV qua Bộ            
640 125837109 10.02.1999 LÊ THỊ THÚY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
641 031199001770 01.05.1999 ĐẶNG THỊ THÚY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
642 033199000710 03.11.1999 LÊ THỊ THÚY 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
643 091884466 07.03.1998 ĐÀO MINH THÚY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
644 013684170 25.10.1999 HOÀNG THỊ THÚY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
645 040829757 18.10.1999 VŨ ANH THƯ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
646 022199000302 20.05.1999 NGÔ VÂN THƯ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
647 036199004018 27.05.1999 VŨ PHƯƠNG THƯ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
648 174516057 08.07.1999 LÊ ANH THƯ 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
649 142931856 13.03.1999 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
650 122331599 02.11.1999 ĐỒNG THỊ THƯ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
651 025832345 29.10.1999 ĐỖ THỊ ANH THƯ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
652 164655333 17.11.1999 PHẠM THỊ THƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
653 142872117 27.06.1999 ĐỖ HỒNG THƯƠNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
654 142872117 27.06.1999 ĐỖ HỒNG THƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
655 001199012902 21.09.1999 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
656 091750493 25.11.1999 VŨ HẠC HIỀN THƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
657 038199010951 13.10.1999 LÊ THỊ LAM THƯƠNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
658 038199010951 13.10.1999 LÊ THỊ LAM THƯƠNG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
659 095273683 30.10.1999 PHẠM NGỌC THƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
660 085053514 21.08.1999 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
661 132408255 03.05.1999 LÊ HUYỀN THƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
662 187708801 23.11.1999 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
663 00187708801 23.11.1999 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
664 091724049 03.01.1999 TRẦN THU TRÀ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
665 091875300 12.11.1999 PHẠM THỊ HỒNG TRÀ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
666 184366572 14.06.1999 LÊ THÁI LINH TRÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
667 017541055 11.06.1999 NGUYỄN THỊ LY TRÀ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh     M17        
668 017541055 11.06.1999 NGUYỄN THỊ LY TRÀ 603 M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh     M21        
669 082323930 23.11.1999 NGUYỄN THỊ THU TRÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
670 184345299 07.02.1999 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
671 036199008877 15.09.1999 PHẠM THỊ THU TRÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
672 187819739 02.01.1999 NGUYỄN THỊ THU TRÀ 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
673 184255868 15.03.1999 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
674 215490682 03.02.1999 NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
675 022199003124 23.08.1999 NGUYỄN THỊ TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
676 038199004448 27.09.1999 LÊ THỊ THU TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
677 022199004369 09.07.1999 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
678 040582508 10.01.1999 ĐẶNG HUYỀN TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
679 073469825 26.03.1999 TRẦN THU TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
680 038199000457 05.05.1999 TRỊNH THỊ TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
681 187848273 11.10.1999 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
682 184290391 11.05.1999 HỒ THỊ QUỲNH TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
683 017511297 19.08.1999 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
684 273684838 12.06.1999 LÊ THÙY TRANG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
685 273684838 12.06.1999 LÊ THÙY TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử NV ko thi            
686 163430570 30.09.1999 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
687 184369966 30.03.1999 NGUYỄN HÀ TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
688 091876476 18.05.1999 TRỊNH THÙY TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
689 001199003711 04.07.1999 BÙI THỊ THU TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
690 132397974 08.09.1998 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
691 152247450 02.08.1999 NGUYỄN HUYỀN TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
692 022199002938 06.05.1999 HOÀNG QUỲNH TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
693 201795304 26.04.1999 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG TRANG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán     M16        
694 163434223 23.01.1999 PHẠM QUỲNH TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
695 001199003701 12.06.1999 NGUYỄN THÙY TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
696 050997736 25.09.1999 LÒ HUYỀN TRANG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
697 032020094 15.07.1998 BÙI THỊ TRANG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
698 035199001975 13.11.1999 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
699 145904699 12.07.1999 HOÀNG THỊ TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
700 061095549 10.01.1999 ĐỖ HOÀNG TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
701 082323907 23.11.1999 TRẦN THU TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
702 082323931 27.08.1999 NÔNG PHƯƠNG TRANG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
703 061128270 18.11.1999 TRẦN THỊ THU TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
704 113687702 28.07.1999 ĐINH HUYỀN TRANG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
705 174520884 11.02.1999 LÊ THU TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
706 038199002327 05.03.1999 LÊ NGUYỄN LINH TRANG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
707 142922250 19.04.1999 NGUYỄN THỊ THU TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
708 142922250 19.04.1999 NGUYỄN THỊ THU TRANG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
709 051069719 14.07.1999 TRẦN HUYỀN TRANG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
710 013687749 20.09.1999 ĐỖ THỊ HÀ TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
711 013687749 20.09.1999 ĐỖ THỊ HÀ TRANG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
712 034199003607 22.08.1999 NGUYỄN THỊ THU TRANG 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
713 061060538 10.10.1999 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
714 122263988 13.01.1999 HOÀNG THỊ NGỌC TRÂM 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán              
715 022199003145 07.02.1999 NGUYỄN QUỲNH TRÂM 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
716 221483847 06.09.1999 KIỀU MINH TRÍ 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
717 040685678 17.06.1999 PHẠM LÊ VIỆT TRINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
718 184383324 25.03.1999 PHAN THỊ TRINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
719 045209155 24.11.1999 LÂM THỊ TUYẾT TRINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
720 082331111 22.06.1998 CHU VIẾT TRƯỜNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
721 231143723 21.05.1999 NGÔ QUANG TRƯỜNG 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
722 095273644 21.03.1999 PHẠM VĂN TRƯỜNG 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử              
723 175041784 28.6.1999 ĐINH THI THU UYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
724 187817477 20.03.1999 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
725 187842552 18.12.1999 TRƯƠNG THU UYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
726 061117900 05.12.1999 TRẦN TỐ UYÊN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
727 187758911 12.06.1999 NGUYỄN HÀ UYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
728 197376959 15.12.1999 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
729 163408306 22.04.1999 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
730 187807233 12.10.1999 HOÀNG THỊ KIỀU VÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
731 231292822 21.01.1999 NGUYỄN THỊ VÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
732 231292822 21.01.1999 NGUYỄN THỊ VÂN 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
733 061086598 22.03.1999 HÀ THỊ HẢI VÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
734 184364951 03.05.1999 LÊ THỊ VÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
735 194646218 30.06.1999 VÕ LÊ VI 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
736 184380475 12.11.1999 PHAN HÀ VI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
737 197452147 27.04.1999 TRẦN THỊ VI 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
738 197422853 19.05.1999 PHẠM THỊ KHÁNH VI 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              
739 038099001709 20.10.1999 LÊ HOÀNG VINH 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
740 184353187 11.02.1998 NGUYỄN THẾ VŨ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
741 142817856 25.12.1999 NGUYỄN PHÚC VŨ 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
742 187790618 19.07.1999 VŨ THỊ VƯƠNG 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
743 194617605 21.11.1999 NGUYỄN MẠNH VƯƠNG 606 M25 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử Chưa đăng ký NV qua Bộ            
744 142779471 11.03.1999 VŨ THỊ VƯỢNG 603 M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử              
745 184369553 12.10.1999 KIỀU THỊ HÀ VY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
746 113658668 18.05.1999 TRẦN LÊ VY 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử       603 M21    
747 051003732 04.12.1999 CHU THỊ THANH XUÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
748 184383068 21.09.1999 TRẦN THỊ XUÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
749 026082239 27.02.1999 NGUYỄN HUỲNH HUẾ XUÂN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
750 132319999 16.04.1999 NGUYỄN THANH XUÂN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
751 366161743 24.11.1999 NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
752 168586595 26.09.1999 LÊ THỊ XUYẾN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
753 184336778 17.03.1999 NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
754 122330891 27.01.1999 GIÁP THỊ MINH YÊN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
755 184366474 01.08.1999 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
756 031199004489 06.01.1999 ĐOÀN THỊ HẢI YẾN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
757 125780572 02.03.1998 NGUYỄN THỊ YẾN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
758 085907528 11.05.1999 TÔ HOÀNG YẾN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
759 184374092 08.08.1999 NGUYỄN THỊ YẾN 600 M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán              
760 184374092 08.08.1999 NGUYỄN THỊ YẾN 603 M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán              
761 035199000816 26.09.1999 PHẠM THỊ HẢI YẾN 600 M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử              
762 031199005109 11.08.1999 PHAN HOÀNG YẾN 600 M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh              

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ