Trang chủ    ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG    DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

TT

Mã SV

Họ và tên

Ngành học

Ghi chú

Chương trình 1

Chương trình 2

1

1652020019

Vũ Thu Hiền

Xây dựng Đảng và CQNN K36

Ngôn ngữ Anh

 

2

1652020021

Đỗ Thị Thanh Huyền

Xây dựng Đảng và CQNN K36

Ngôn ngữ Anh

 

3

1652020038

Nguyễn Thị Thúy Ngà

Xây dựng Đảng và CQNN K36

Báo in

 

4

1655250001

Bùi Thị Vân Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học K36

Báo phát thanh

 

5

1655250022

Phạm Thanh Hòa

Chủ nghĩa xã hội khoa học K36

Quan hệ công chúng

 

6

1655250030

Trần Thị Ngọc Kiên

Chủ nghĩa xã hội khoa học K36

Báo phát thanh

 

7

1655250031

Mai Bội Khanh

Chủ nghĩa xã hội khoa học K36

Quan hệ công chúng

 

8

1655250034

Nguyễn Khánh Linh

Chủ nghĩa xã hội khoa học K36

Báo truyền hình

 

9

1655300050

Hoàng Cẩm Tú

QLHĐ văn hóa - tư tưởng K36A2

Báo truyền hình

 

10

1655310040

Phạm Thị Minh Thơm

Chính trị phát triển K36

Quan hệ công chúng

 

11

1656000393

Vũ Thị Thanh Huyền

Báo chí K36.8

Quan hệ công chúng

 

12

34.01.005

Phạm Quang Chính

Triết học Mac - Lenin K34

Báo in

 

13

34.01.038

Nguyễn Văn Sự

Triết học Mac - Lenin K34

Báo truyền hình

 

14

34.03.020

Lò Thị Hải

Kinh tế chính trị K34

Báo mạng điện tử

 

15

34.05.036

Bùi Văn Thông

Lịch sử Đảng K34

Báo in

 

16

34.06.041

Nguyễn Quỳnh Mai

Xây dựng Đảng và CQNN K34

Quan hệ công chúng

 

17

34.08.016

Đinh Trường Kiên

Chính trị phát triển K34

Báo truyền hình

 

18

34.11.005

Phùng Minh Anh

Giáo dục lý luận chính trị K34

Quan hệ công chúng

 

19

34.11.045

Nguyễn Thị Bích Thuần

Giáo dục lý luận chính trị K34

Quan hệ công chúng

 

20

34.12.022

Nguyễn Thị Thùy Linh

Văn hóa phát triển K34

Báo in

 

21

34.12.023

Ngô Nhật Lệ

Văn hóa phát triển K34

Báo in

 

22

34.14.076

Lê Minh Trang

Xuất bản K34A2

Báo truyền hình

 

23

35.02.001

Lại Phương Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học K35

Quan hệ công chúng

 

24

35.02.005

Uông Thị Linh Chi

Chủ nghĩa xã hội khoa học K35

Báo in

 

25

35.02.010

Vũ Thị Thu Hà

Chủ nghĩa xã hội khoa học K35

Báo in

 

26

35.03.003

Vũ Thị Minh Anh

Kinh tế chính trị K35

Báo mạng điện tử

 

27

35.03.042

Lý Thị Thu

Kinh tế chính trị K35

Báo in

 

28

35.04.003

Khiếu Thị Kim Anh

Quản lý kinh tế K35

Quan hệ công chúng

 

29

35.04.026

Nguyễn Thị Khánh Linh

Quản lý kinh tế K35

Báo truyền hình

 

30

35.05.011

Đặng Thị Thúy Hạnh

Lịch sử Đảng K35

Báo mạng điện tử

 

31

35.08.014

Đinh Thị Thanh Lộc

Chính trị phát triển K35

Quan hệ công chúng

 

32

35.08.019

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chính trị phát triển K35

Báo in

 

33

35.10.009

Dương Thị Minh Diệp

Tư tưởng Hồ Chí Minh K35

Quan hệ công chúng

 

34

35.12.004

Nguyễn Thị Việt Anh

Văn hóa phát triển K35

Quan hệ công chúng

 

35

35.12.011

Đỗ Thị Minh Hồng

Văn hóa phát triển K35

Báo in

 

36

35.12.033

Nguyễn Thùy Trang

Văn hóa phát triển K35

Quan hệ công chúng

 

37

35.12.037

Nguyễn Hạnh Uyên

Văn hóa phát triển K35

Quan hệ công chúng

 

38

35.13.001

Nguyễn Kim Anh

Chính sách công K35

Báo truyền hình

 

39

35.13.007

Lê Thị Ngọc Ánh

Chính sách công K35

Quan hệ công chúng

 

40

35.13.026

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Chính sách công K35

Quan hệ công chúng

 

41

35.13.029

Phạm Thị Phương Thảo

Chính sách công K35

Quan hệ công chúng

 

42

35.17.017

Mai Thị Thu Huyền

Ảnh báo chí K35

Quan hệ công chúng

 

43

35.17.022

Hồ Thị Thúy Linh

Ảnh báo chí K35

Quan hệ công chúng

 

44

35.28.004

Lê Thị Mai Anh

Khoa học Quản lý nhà nước K35

Quan hệ Chính trị và
 Truyền thông Quốc tế

 

45

35.28.012

Đặng Hương Giang

Khoa học Quản lý nhà nước K35

Quan hệ Chính trị và
 Truyền thông Quốc tế

 

46

35.28.021

Vũ Việt Hùng

Khoa học Quản lý nhà nước K35

Quan hệ Chính trị và
 Truyền thông Quốc tế

 

47

35.28.030

Nguyễn Thị Khánh Linh

Khoa học Quản lý nhà nước K35

Quan hệ Chính trị và
 Truyền thông Quốc tế

 

48

35.28.033

Hoàng Huệ Minh

Khoa học Quản lý nhà nước K35

Quan hệ công chúng

 

49

35A1.07.036

Trần Tuyết Nhi

QLHĐ văn hóa - tư tưởng K35A1

Báo in

 

50

35A2.06.014

Nguyễn Hồng Hạnh

Xây dựng Đảng và CQNN K35A2

Báo truyền hình

 

51

35A2.23.018

Lê Tùng Lâm

Quan hệ chính trị và
truyền thông Quốc tế K35A2

Báo mạng điện tử

 

52

35A2.23.042

Ngô Anh Thư

Quan hệ chính trị và
truyền thông Quốc tế K35A2

Báo mạng điện tử

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ