Trang chủ    Hướng dẫn thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí thi tuyển ngành Báo chí năm 2017

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí thi tuyển ngành Báo chí năm 2017

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Số: 1078/HD-HVBCTT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Hà Nội, ngày 24  tháng 3 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí

thi tuyển đại học chính quy ngành Báo chí năm 2017

 

Căn cứ Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ, các phương thức nộp phí thi tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017 như sau:

1.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu Đăng ký xét tuyển (download theo mẫu);

- Bản sao công chứng Học bạ Trung học phổ thông. Học bạ phải đáp ứng yêu cầu sơ tuyển: Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên; Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên. 

- 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh.

- 02 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh (để Học viện gửi Giấy báo trúng tuyển).

Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ khổ A4, ghi rõ họ tên và các thông tin khác của thí sinh trên túi hồ sơ.

2. Tổ hợp môn xét tuyển và mã tổ hợp

a) Ngành Báo chí (Chuyên ngành: Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử)

- Tổ hợp : Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Báo chí, có mã tổ hợp M14

- Tổ hợp: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Báo chí, có mã tổ hợp M15

- Tổ hợp: Ngữ văn, Vật lí, Năng khiếu Báo chí, có mã tổ hợp M16

- Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu Báo chí, có mã tổ hợp M17

b) Ngành Báo chí chuyên ngành Ảnh báo chí

- Tổ hợp : Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Ảnh báo chí, có mã tổ hợp M18

- Tổ hợp: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Ảnh báo chí, có mã tổ hợp M19

- Tổ hợp: Ngữ văn, Vật lí, Năng khiếu Ảnh báo chí, có mã tổ hợp M20

- Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu Ảnh báo chí, có mã tổ hợp M21

c) Ngành Báo chí chuyên ngành Quay phim truyền hình

- Tổ hợp : Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Quay phim truyền hình, có mã tổ hợp M22

- Tổ hợp: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Quay phim truyền hình, có mã tổ hợp M23

- Tổ hợp: Ngữ văn, Vật lí, Năng khiếu Quay phim truyền hình, có mã tổ hợp M24

- Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu Quay phim truyền hình, có mã tổ hợp M25

3. Thời gian đăng ký xét tuyển, thi tuyển

- Từ ngày 01/4/2017 đến 20/4/2017: Thí sinh nộp sơ đăng ký xét tuyển đại học tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các điểm nhận hồ sơ.

- Từ ngày 15/5/2017 đến 15/6/2017: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Học viện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ngành Báo chí kể cả với những thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng vào Học viện khi nộp sơ đăng ký xét tuyển qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các thí sinh dự tuyển ngành Báo chí được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: Báo chí (các chuyên ngành), Ảnh báo chí, Quay phim truyền hình

- Từ ngày 08 đến 09/7/2017: Thí sinh làm thủ tục và dự thi môn Năng khiếu báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Ngày 14/7/2017 Học viện sẽ công bố điểm chuẩn dự kiến cho ngành Báo chí

- Từ ngày 15/7/2017 đến 23/7/2017: Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng một trong hai hình thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các điểm nhận hồ sơ.

4. Lệ phí dự tuyển

- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Báo chí: 300.000đ/hồ sơ;

- Thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng ngành Báo chí: 500.000đ/hồ sơ;

- Thí sinh đăng ký 3 nguyện vọng ngành Báo chí: 700.000đ/hồ sơ.

5. Phương thức nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh tải ở file đính kèm bên trên

- Hồ sơ nộp qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh (thí sinh có thể nộp lệ phí qua bưu điện, hoặc nộp lệ phí vào ngày làm thủ tục thi 08/7/2017).

- Hoặc nộp hồ sơ và nộp lệ phí trực tiếp tại Học viện

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo

Tầng 3 nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

        Điện thoại: (04) 37.546.963 (máy lẻ 307).   

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Các sở GD&ĐT;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Phòng KH-TV, Website;

- Lưu: VT, ĐT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

PGS, TS. Lưu Văn An

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ