Trang chủ    THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

Số: 2640/TB-HVBCTT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

 

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về chỉ tiêu, ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung và các điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1, cụ thể như sau: 

1.     Ngành, chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung

TT

Ngành học

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Môn xét tuyển

1

Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin

D220301

524

Nhóm 2:

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử

- Ngữ văn, Toán, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

2

Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

3

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị

D310101

526

4

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

D310101

527

5

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

 

6

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

D310201

530

7

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

D310201

532

8

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

D310201

535

9

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

D310201

536

10

Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước

D310201

537

11

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

D320401

 

12

Xã hội học

D310301

 

13

Công tác xã hội

D760101

 

14

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

 

Nhóm 3:

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Toán

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

15

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại và chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

D310206

 

Nhóm 4:

TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

TIẾNG ANH, Văn, Lịch sử

TIẾNG ANH, Văn, Địa lý

16

Quan hệ công chúng

D360708

 

17

Quảng cáo

D320110

 

18

Ngôn ngữ Anh

D220201

 


- Sơ tuyển học bạ Trung học phổ thông: Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên; Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.2. Điều kiện nhận hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

1. Phiếu Đăng ký xét tuyển (theo file đính kèm cuối bài viết);

Lưu ý: Trong Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh điền đầy đủ thông tin, ghi rõ xét tuyển Bổ sung đợt 1, đăng ký tối đa 2 ngành/chuyên ngành xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên, mỗi nguyện vọng ghi rõ ngành/chuyên ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển.

2. Bản sao công chứng Học bạ Trung học phổ thông;

3. Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPTQG năm 2016;

4. 02 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh (để Học viện gửi kết quả xét tuyển).

5. Lệ phí đăng ký xét tuyển 30.000đ.

Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ khổ A4, ghi rõ họ tên và các thông tin khác của thí sinh trên túi hồ sơ.

3. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh (nhóm 4): xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia theo từng tổ hợp đã công bố, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển: 28,0 điểm (môn Tiếng Anh tính hệ số 2, kể cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực…).

- Các ngành/chuyên ngành còn lại: xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia theo từng tổ hợp đã công bố, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là 16,5 điểm (tính điểm hệ số 1, kể cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực…).

 

4. Nguyên tắc xét tuyển

- Mỗi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Bổ sung đợt 1 vào Học viện được đăng ký tối đa 02 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.

- Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển Bổ sung đợt 1.

- Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành đã đăng ký, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó.

5. Phương thức nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển bổ sung Đợt 1:

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo 01 trong 03 cách sau:

1. Nộp trực tiếp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

2. Nộp chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên theo đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học Bổ sung đợt 1 năm 2016”. Thời gian gửi hồ sơ của thí sinh được tính theo dấu bưu điện.

Địa chỉ nộp hồ sơ trực tiếp và nhận hồ sơ qua đường bưu điện:

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nộp trực tuyến trên hệ thống thi THPT Quốc gia.

Thí sinh đăng ký xét tuyển Bổ sung đợt 1 trực tuyến qua Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia phải tự chịu trách nhiệm về điều kiện sơ tuyển (học lực, hạnh kiểm như quy định tại mục 2 Thông báo này).

        Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyển hoặc nộp đăng ký xét tuyển qua bưu điện nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản:

Tên đơn vị nhận tiền:           HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ:                      36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản:              10401.000000.8170

Tên ngân hàng:          Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

                                   Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Nội dung chuyển tiền:

Nội dung chuyển tiền: 

Họ và tên thí sinh (dấu cách) SBD (dấu cách) Điện thoại

Ví dụ: Nguyễn Văn Quang SBDxxxxxx 0912345678

Trong đó: SBDxxxxxx là số báo danh của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

6. Thời hạn nộp hồ sơ và thông báo kết quả

- Nhận hồ sơ trực tiếp tại Học viện trong giờ hành chính từ 21/8 đến hết ngày 31/8/2016 (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật).

- Thông báo kết quả xét tuyển Bổ sung đợt 1: trên website www.ajc.edu.vn vào 17h00 ngày 03/9/2016.

- Thí sinh trúng tuyển đợt 1 xét tuyển bổ sung  nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để khẳng định nhập học vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền trước 17h00 ngày 09/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện). Quá thời hạn này, những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi được xem như từ chối nhập học./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

(đã ký)

 

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

Download File:

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ