Trang chủ    Thủ tục nhập học đại học chính quy năm 2016

Thủ tục nhập học đại học chính quy năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Học viện đã gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện cho những thí sinh xác nhận nhập học bằng thư chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Thí sinh đã xác nhận nhập học nhưng chưa nhận được Giấy báo, cần chủ động chuẩn bị các thủ tục nhập học như quy định dưới đây, đến trường nhập học vào ngày 03/9/2016.

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

                HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 2538/GB-HVBCTT-ĐT                                                                                  Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2016

           

 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC

                                                                                                          MHS:

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo:

Anh (chị):

 

Sinh ngày:  

Số báo danh:

 

Đối tượng:

Khu vực:

Tổng điểm 3 môn (đã làm tròn):

Đã trúng tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hệ đào tạo chính quy tập trung

Ngành:                                     Chuyên ngành: 

Diện:         

Mời anh (chị) 8h00 ngày 03.9.2016 có mặt tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm thủ tục nhập học.

Hồ sơ nhập học gồm có:

1. Giấy báo nhập học (bản chính và 2 bản photo);

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời (hoặc tương đương) đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2016; bằng tốt nghiệp THPT (bản chính để đối chiếu và bản sao công chứng) đối với những thí sinh tốt nghiệp trước năm 2016;

3. Học bạ Trung học phổ thông (bản sao công chứng, yêu cầu có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên, hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên);

4. Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

5. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên khác (nếu có);

6. Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (đối với sinh viên thuộc diện được ở ký túc xá);

7. Sổ hộ khẩu (1 bản sao công chứng cả quyển); Chứng minh nhân dân (2 bản photo);

8. Bốn ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành học vào mặt sau ảnh);

9. Hồ sơ trúng tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có dán ảnh và xác nhận của địa phương;

10. Hồ sơ và Giấy chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chuyển sinh hoạt Đoàn về Đoàn TNCS HCM Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

11. Chuyển giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự từ BCH Quân sự quận, huyện nơi thí sinh đăng ký về BCH Quân sự Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đối với sinh viên nam);

12. Lệ phí:

- Học phí (tạm thu 243.000đ/tín chỉ x 19 tín chỉ học kỳ I):               4.617.000đ

- Lệ phí ký túc xá (tạm thu 5 tháng với đối tượng được ở KTX):   1.250.000đ

- Lệ phí khám sức khỏe:                                                                  100.000đ

- Bảo hiểm y tế (bắt buộc từ 9/2016 đến hết tháng 12/2017):          571.725đ          

- Bảo hiểm thân thể học sinh-sinh viên trong 4 năm (tự nguyện):   132.000đ

Hồ sơ được xếp theo thứ tự từ 1 đến 11

* Lưu ý: Sau khi nhập học, Học viện tổ chức khám sức khoẻ để xét tuyển chính thức. Học viện không tiếp nhận vào học đối với những người không dự khám sức khoẻ, không đủ điều kiện học tập, nhập học muộn sau ngày 18/9/2016 nếu không có lý do chính đáng hoặc thiếu các điều kiện quy định trên./.

 

 

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                                   

 

                               (Đã ký)

 

                                                                                                                                    PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ