Trang chủ    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

 

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

Số: 2201/KH-HVBCTT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

 

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch tổ chức thi môn Năng khiếu Báo chí năm 2016, cụ thể như sau:

1. Lịch trình công việc

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần/

Đơn vị thực hiện

Địa điểm

22/7/2016

(8h00)

Họp thường trực Ban biên soạn Ngân hàng đề thi Năng khiếu báo chí

Trưởng ban, Phó Trưởng ban, UV thường trực, UV thư ký, đại diện tổ soạn thảo (được thông báo trực tiếp)

Phòng họp C

06/8/2016

Kiểm tra Ngân hàng đề thi

Phó Trưởng ban biên soạn Ngân hàng đề thi

 

10/8/2016 (6h00)

Làm đề thi

Ban Đề thi

Hội trường D

10/8/2016 (8h00-11h00)

Tập huấn Ban Coi thi

Ban Thư ký

Hội trường C

Tiếp sinh, phổ biến Quy chế thi

Ban Coi thi

Phòng thi

10/8/2016 (13h00-17h30)

Thi Năng khiếu báo chí

Trắc nghiệm: 14h00-14h30

Tự luận: 15hh30-17h30

Ban Coi thi

Phòng thi

11/8/2016

6h30: Họp Ban Chấm thi Năng khiếu báo chí chuyên ngành Quay phim truyền hình và Ảnh báo chí

Ban Chấm thi

Phòng họp C

7h30: thí sinh dự thi phỏng vấn Năng khiếu báo chí chuyên ngành Quay phim truyền hình (cả ngày)

Ban Chấm thi

Tầng 10 nhà A1

7h30: thí sinh dự thi phỏng vấn Năng khiếu báo chí chuyên ngành Ảnh báo chí (cả ngày)

Ban Chấm thi

Tầng 2 nhà A4

Làm phách, chuẩn bị chấm trắc nghiệm, tự luận

Ban Thư ký

 

11/8/2016

Chấm thi trắc nghiệm, tự luận

Ban Chấm thi

Tầng 2 nhà A1

12/8/2016

Ghép phách, kiểm dò, báo cáo kết quả chấm thi

Ban Thư ký

 

13/8/2016

Công bố điểm thi

Ban Thư ký

 

13/8/2016

(14h00)

Họp Hội đồng tuyển sinh, xác định điểm trúng tuyển

Hội đồng tuyển sinh

Phòng họp C

13/8/2016 (17h00)

Công bố điểm trúng tuyển

Thường trực Hội đồng tuyển sinh

 

14/8/2016-19/8/2016

Thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia

Ban Thư ký

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình

14/8/2016-28/8/2016

Nhận đơn phúc khảo bài thi Năng khiếu báo chí

Ban Thư ký

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình

19/8/2016

In và gửi Giấy báo nhập học

Ban Thư ký

 

29/8/2016

Chấm phúc khảo

Ban Chấm phúc khảo

 

03/9/2016

Công bố kết quả phúc khảo

Ban Thư ký

 

03/9/2016

Nhập học khóa 36

Ban tiếp sinh

 

 

2. Tổ chức thực hiện

- Thường trực Hội đồng tuyển sinh đào tạo đại học chính quy năm 2016, Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh, Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình chuẩn bị nội dung, hồ sơ cho các buổi họp.

- Văn phòng Học viện, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Phòng Quản trị, Phòng Thanh tra, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trung tâm Thực hành và Hỗ trợ đào tạo, các bộ phận có liên quan phối hợp thực hiện Kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện;

- Các đơn vị;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT

GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

 

 

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ