Trang chủ    Thông báo điều kiện nhận hồ sơ, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2016

Thông báo điều kiện nhận hồ sơ, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2016

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

                  Số: 2353/TB-HVBCTT-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Điều kiện nhận hồ sơ,  mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

đại học chính quy năm 2016

 

Căn cứ Công văn số 3641/BGDĐT-GDDH ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc công bố thông tin xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo:

1.     Điều kiện nhận hồ sơ

- Sơ tuyển học bạ Trung học phổ thông: Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên; Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

1. Phiếu Đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm);

2. Bản sao công chứng Học bạ Trung học phổ thông;

3. Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPTQG năm 2016;

4. 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh (đối với thí sinh dự tuyển ngành Báo chí để làm ảnh thẻ dự thi môn Năng khiếu báo chí);

5. 02 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh (để Học viện gửi kết quả xét tuyển).

Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ khổ A4, ghi rõ họ tên và các thông tin khác của thí sinh trên túi hồ sơ.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến qua Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia có thể nộp các giấy tờ nêu trên khi làm thủ tục dự thi môn Năng khiếu báo chí (đối với thí sinh đăng ký thi tuyển ngành Báo chí) hoặc khi nhập học (với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành khác), nhưng thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về điều kiện sơ tuyển (học lực, hạnh kiểm như quy định trên).

 

2.     Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Ngành Báo chí (nhóm 1): xét tuyển căn cứ điểm thi 2 môn THPT quốc gia (Ngữ văn + Lịch sử, Ngữ văn + Toán, Ngữ văn + Tiếng Anh) kết hợp với điểm thi môn Năng khiếu báo chí tại Học viện (vào ngày 10/8). Dự kiến mức điểm tối thiểu theo tổ hợp 3 môn nêu trên là 19,0 điểm (kể cả điểm ưu tiên đối tượng, KV...).

- Ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh (nhóm 4): xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia theo từng tổ hợp đã công bố, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển: 28,0 điểm (môn Tiếng Anh tính hệ số 2, kể cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực…).

- Các ngành/chuyên ngành còn lại: xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia theo từng tổ hợp đã công bố, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là 16,5 điểm (tính điểm hệ số 1, kể cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực…).

3.     Đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển

- Email hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến tổ chức xét tuyển của Học viện:

- Điện thoại: 0437 546 963 (máy lẻ 306, 307)./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

(đã ký)

 

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ