Trang chủ    ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG    THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THỨ HAI NĂM 2016

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THỨ HAI NĂM 2016

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2016, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung đến hết ngày 10/7/2016

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

                  

Số: 2061/TB-HVBCTT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

   Hà Nội, ngày23 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC THỨ HAI NĂM 2016

 

            Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2016, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung đến hết ngày 10/7/2016. Chi tiết về chỉ tiêu, đối tượng, phương thức, thời gian, thủ tục, lệ phí tuyển sinh xem tại: https://tuyensinhajc.edu.vn/dao-tao-he-chinh-quy-tap-trung/item/792-thong-baotuyen-sinh-dai-hoc-thu-hai-nam-2016.html

 

Phát hành và nhận hồ sơ trong giờ hành chính tại:

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình,

Ban Quản lý Đào tạo,Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 043.7546.963 (Máy lẻ 306, 307)./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;                                                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

- Học viện CTQG HCM;                                                   

- Ban Giám đốc Học viện;                                                                                                                                          (đã ký)

- Các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương;

- Các tỉnh, thành, quận, huyện, thị xã;                                                                                                        PGS, TS. Lưu Văn An

- Các trường CĐ, ĐH, HV;

- Các trường chính trị tỉnh, thành phố;

- Các báo, đài của Trung ương và địa phương;

- Lưu: VT, ĐT.                                                                                                                                                                    

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ