Trang chủ    ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG    HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ, PHƯƠNG THỨC NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN, THI TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ, PHƯƠNG THỨC NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN, THI TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016

 

 

 

 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA  

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

Số: 1871/HD-HVBCTT-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   
 

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

 

                                                                                         HƯỚNG DẪN

                                                                   Thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí

                                                             xét tuyển, thi tuyển đại học chính quy năm 2016

 

Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố phương thức nộp phí xét tuyển đại học, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện năm 2016 hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ, các phương thức nộp phí xét tuyển, thi tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016 như sau:

1.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Phiếu Đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm ở cuối bài viết);

- Bản sao công chứng Học bạ Trung học phổ thông. Học bạ phải đáp ứng yêu cầu sơ tuyển: Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên; Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên.

- 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh (đối với thí sinh dự tuyển ngành Báo chí để làm ảnh thẻ dự thi môn Năng khiếu báo chí).

- 02 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh (để Học viện gửi Giấy báo trúng tuyển).

Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ khổ A4, ghi rõ họ tên và các thông tin khác của thí sinh trên túi hồ sơ.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến qua Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia có thể nộp các giấy tờ nêu trên khi làm thủ tục dự thi môn Năng khiếu báo chí (đối với thí sinh đăng ký thi tuyển ngành Báo chí) hoặc khi nhập học (với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành khác), nhưng thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về điều kiện sơ tuyển (học lực, hạnh kiểm như quy định trên).

2.  Mức phí xét tuyển, thi tuyển:

2.1. Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Báo chí (có dự thi môn Năng khiếu Báo chí tại Học viện): 300.000đ/hồ sơ. Thí sinh được đăng ký xét tuyển nguyện vọng khác thuộc các nhóm ngành 2, 3, 4 căn cứ kết quả thi THPT quốc gia không phải nộp thêm lệ phí.

2.2. Thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia vào các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Lịch sử, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh nộp lệ phí 30.000đ/hồ sơ (được đăng ký 2 nguyện vọng, không đăng ký nguyện vọng vào ngành Báo chí).

3.  Các phương thức nộp phí:

3.1.    Nộp trực tiếp tại Học viện:

Tiếp nhận hồ sơ và thu phí tại:

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo

Tầng 3 nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

3.2.    Nộp lệ phí qua bưu điện

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo

Tầng 3 nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

3.3.    Nộp lệ phí qua ngân hàng

Tên đơn vị nhận tiền:           HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ:                                 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản:                        10401.000000.8170

Tên ngân hàng:                    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

                                             Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Nội dung chuyển tiền:

- Đối với thí sinh đăng ký dự thi môn Năng khiếu báo chí, nộp 300.000đ:

                                            SBD - thi tuyển

- Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia, nộp 30.000đ:

                                                                  SBD - xét tuyển

Trong đó, SBD là số báo danh của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Phòng KH-TV, Website;

- Lưu: VT, ĐT.

                         GIÁM ĐỐC

                        CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

                             (Đã ký)

 

 

                            PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

Download File:

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ