Trang chủ    QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN THẲNG, XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2016

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN THẲNG, XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2016

                     

                       

                        HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

                                       HỒ CHÍ MINH

           HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

Số: 1032/QĐ-HVBCTT-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

       

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

 

 

                                                                                         QUY ĐỊNH

                                                                VỀ TUYỂN THẲNG, XÉT TUYỂN THẲNG

                                                        VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                                                     TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2016

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng  hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016,

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào hệ đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016 như sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

b) Người đã trúng tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, Học viện sẽ xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

đ) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Giám đốc Học viện căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

e) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện: Giám đốc Học viện căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, quyết định cho vào học.

g) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh thuộc đối tượng này được Giám đốc Học viện xem xét, quyết định xét tuyển thẳng nếu xếp loại học lực các năm lớp 10, 11, 12 đạt loại Giỏi, tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt loại Giỏi, 3 năm Trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm Tốt.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc Học viện quy định.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia không sử dụng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển nếu hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

3. Chỉ tiêu và điều kiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

3.1. Chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Tuyển thẳng không hạn chế số lượng theo các ngành sau:

-         Ngành Báo chí: chỉ tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn;

-         Ngành Lịch sử, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: chỉ tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử;

-         Ngành Ngôn ngữ Anh: chỉ tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh;

-         Ngành Kinh tế: chỉ tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Ưu tiên xét tuyển: không quá 2 chỉ tiêu cho mỗi chuyên ngành đang được tổ chức đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

3.2. Điều kiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Thí sinh tham dự tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyểnvào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

- Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào ngành Báo chí phải tham dự kỳ thi Năng khiếu báo chí tại Học viện và đạt điểm 6 trở lên (theo thang điểm 10).

4. Thủ tục hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

4.1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, d mục 1 của Quy định này gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2016. Sau khi có Giấy báo nhập học của Học viện, nếu có nguyện vọng nhập học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thí sinh được tuyển thẳng phải nộp bản chính các giấy chứng nhận quy định tại điểm b dưới đây cho Học viện trước ngày 10/8/2016. Quá thời hạn này thí sinh không nộp các giấy tờ quy định được coi như từ chối nhập học.

Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng;

b) Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế, hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

c) Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

d) Hai ảnh chân dung cỡ 4x6 (không nhận cỡ ảnh khác);

e) Bản sao công chứng học bạ 3 năm Trung học phổ thông.

4.2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm d mục 1 của Quy định này không sử dụng quyền tuyển thẳng cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia trong thời hạn từ 01/4 đến hết ngày 30/4/2016. Sau khi có kết quả thi, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo lịch tuyển sinh của Bộ. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;

c) Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế;

d) Bản sao công chứng học bạ 3 năm Trung học phổ thông.

4.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng của đối tượng quy định tại điểm g mục 1 Quy định này gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2016. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

đ) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.

4.4. Yêu cầu về sức khỏe

Thí sinh dự tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

Thí sinh dự tuyển các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

5. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng)./.

 

          

Nơi nhận:                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

    - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    - Ban Giám đốc Học viện;

    - Các Sở GD&ĐT;

    - Lưu: VT, ĐT.                                                                                                     PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

 

                                                                                                        

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ