Trang chủ    THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Hà Nội, ngày 29 tháng  01 năm 2016

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

 

Tên trường           : Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ký hiệu trường    : HBT

Địa chỉ                   : 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại             : 043. 854 6963 (máy lẻ 306, 307)

 

TT Ngành học Mã ngành Mã chuyên ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT)       1550
1 Báo chí, chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Báo chí đa phương tiện D320101  

Nhóm 1:

- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử

- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí,  Tiếng Anh

435
2 Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí D320101 603
3 Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình D320101 606
4 Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin D220301 524

Nhóm 2:

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử

- Ngữ văn, Toán, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
50
5 Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học D220301 525 50
6 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị D310101 526 50
7 Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế D310101 527 50
8 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước D310202   50
9 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa D310201 530 100
10 Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển D310201 531 55
11 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội D310201 532 55
12 Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh D310201 533 55
13 Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển D310201 535 50
14 Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công D310201 536 55
15 Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước D310201 537 55
16 Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản D320401   50
17 Xã hội học D310301   50
18 Công tác xã hội D760101   50
19 Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D220310  

Nhóm 3:

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Toán

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
50
20 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại và chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế D310206  

Nhóm 4:

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

- TIẾNG ANH, Văn, Lịch sử

- TIẾNG ANH, Văn, Địa lý
100
21 Quan hệ công chúng D360708   50
22 Quảng cáo D320110   40
23 Ngôn ngữ Anh D220201   40

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2. Phương thức tuyển sinh: Học viện xét tuyển theo 4 nhóm ngành căn cứ kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 ngành Báo chí tổ chức thi bổ sung môn Năng khiếu báo chí.

2.1. Xét tuyển hồ sơ:

Thí sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT kèm theo bản sao công chứng học bạ 3 năm Trung học phổ thông.

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

2.2. Thi môn Năng khiếubáo chí tại trường (đối với thí sinh đăng ký thi ngành Báo chí):

Bài thi Năng khiếu báo chí gồm 2 phần:

- Phần thứ nhất (3 điểm): Tất cả thí sinh dự thi ngành Báo chí làm Bài thi trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút: kiểm tra hiểu biết chung (nội dung đề thi nằm trong các môn học Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn của chương trình Trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12).

- Phần thứ hai (7 điểm):

+ Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình, Ảnh báo chí:

(1) Xem hình ảnh (ảnh chụp, video clip) và viết bình luận không quá 500 chữ về hình thức, kỹ thuật, nội dung hình ảnh được xem, thời gian làm bài 30 phút (3 điểm);

(2) Trả lời phỏng vấn trực tiếp để thể hiện hiểu biết về lĩnh vực quay phim truyền hình, ảnh báo chí;kiến thức về tạo hình và bố cục, tư duy hình ảnh;ý tưởng sáng tạo;khả năng giao tiếp… (4 điểm)

+ Đối với thí sinh dự tuyển các chuyên ngành khác của ngành Báo chí: Làm bài thi tự luận gồm 2 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút.

Câu 1 (3 điểm): Đánh giá năng lực xử lý, biểu đạt thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong xây dựng, hoàn thiện văn bản. Dạng thức đề thi có thể là: cung cấp một văn bản báo chí có lỗi sai (về quan điểm chính trị, cấu trúc văn bản, về tính logic, về văn phong, về cách sử dụng ngôn từ…) yêu cầu thí sinh sửa chữa và hoàn thiện văn bản theo cách của mình.

Câu 2 (4 điểm): Đánh giá năng lực phát hiện vấn đề và thể hiện quan điểm cá nhân. Dạng thức đề thi có thể là: cung cấp thông tin về một vấn đề, một sự kiện, yêu cầu thí sinh viết một bài luận tối đa là 500 từ.

Bài thi Năng khiếu báo chí do Học viện ra đề và tổ chức chấm thi.

2.3. Xác định điểm trúng tuyển:

- Ngành Báo chí, Quan hệ quốc tế xét điểm trúng tuyển theo ngành. Thí sinh trúng tuyển sẽ được phân chuyên ngành căn cứ kết quả học tập các học phần đại cương và cơ sở ngành, kết quả kiểm tra Năng khiếu chuyên ngành và nguyện vọng của thí sinh. Riêng thí sinh dự tuyển ngành Báo chí chuyên ngành Quay phim truyền hình, Báo ảnh được xác định chuyên ngành ngay từ đầu khóa học, căn cứ nguyện vọng đăng ký trong hồ sơ dự thi và kết quả tuyển sinh.

- Các ngành Triết học, Kinh tế, Chính trị học xét điểm trúng tuyển theo chuyên ngành dựa trên tổng điểm các môn thi quy định cho từng nhóm ngành xếp từ cao xuống thấp. Các môn thi thuộc nhóm ngành 1, 2, 3 tính hệ số 1, môn Tiếng Anh thuộc nhóm ngành 4 tính hệ số 2.

2.4. Các chuyên ngành đào tạo:

- Ngành Triết học gồm 2 chuyên ngành: Triết học Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học;

- Ngành Kinh tế gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Quản lý kinh tế;

- Ngành Chính trị học gồm 7 chuyên ngành: Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa; Chính trị phát triển; Quản lý xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hóa phát triển; Chính sách công; Khoa học quản lý nhà nước;

- Ngành Báo chí gồm 7 chuyên ngành: Báo in; Ảnh báo chí; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Quay phim truyền hình; Báo mạng điện tử; Báo chí đa phương tiện;

- Ngành Quan hệ quốc tế gồm 2 chuyên ngành: Thông tin đối ngoại; Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh cần đăng ký mã chuyên ngành dự thi.

2.5. Lịch thi tuyển:

- Đối với các nhóm ngành 2, 3, 4: Nhận hồ sơ xét tuyển theo lịch công tác tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với nhóm 1 ngành Báo chí: Nhận hồ sơ đăng ký dự thi qua đường bưu điện đến hết ngày 06/8/2016, đăng ký trực tuyến đến 17h00 ngày 08/8/2016, thi môn Năng khiếu báo chí dự kiến vào ngày 10/8/2016, công bố danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Báo chí dự kiến vào ngày 13/8/2016.

Các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí. Thí sinh dự thi các chuyên ngành này không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình. Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

3. Đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2: 650 chỉ tiêu, sẽ có thông báo cụ thể vào tháng 3/2016 trên website www.ajc.edu.vn.

                                                                                                                                

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ