Trang chủ    THÔNG BÁO TUYỂN SINH DIỆN ĐẶC CÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DIỆN ĐẶC CÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2021

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

                                    Số            -TB/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

          Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT

vào đại học chính quy năm 2021

-----

 

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 số 1660-ĐA/HVBCTT-ĐT ngày 14/4/2021 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 Về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 3353/BGDĐT-GDĐH ngày 10/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 26/8/2021,

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tuyển sinh diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 (do không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2) vào đại học chính quy, cụ thể như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh diện đặc cách xét tốt nghiệp là 10 chỉ tiêu, phân bổ cụ thể như sau:

TT

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành/chuyên ngành

Chỉ tiêu

1

Xã hội học

7310301

2

2

Quản lý xã hội

532

2

3

Quản lý hành chính nhà nước

537

2

4

Quản lý kinh tế

527

2

5

Quản lý công

7340403

2

 

 

2. Đối tượng tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng

- Là thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;

- Đồng thời có điểm trung bình cộng 5 học kỳ bậc THPT lớp 12 (không tính điểm học kỳ II năm lớp 12) đạt 6,0 trở lên, hạnh kiểm Khá trở lên.

3. Nguyên tắc xét tuyển

Đối với từng ngành của Học viện, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển (điểm trung bình cộng 5 học kỳ bậc THPT lớp 12 cộng điểm ưu tiên/khuyến khích - như đã quy định trong Đề án tuyển sinh đối với phương thức xét tuyển căn cứ kết quả học bạ bậc THPT), không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển. Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

4. Hồ sơ đăng ký

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu đính kèm);

(2) Bản photo công chứng học bạ THPT (hoặc kết quả học tập trích ngang);

(3) Bản photo công chứng các giấy tờ ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có);

(4) Bản photo công chứng Chứng nhận đạt giải HSG cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế (nếu có).

Hồ sơ đăng ký được bỏ trong túi hồ sơ khổ A4. Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành/chuyên ngành ở mục 1.

5. Thời gian, hình thức nộp hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 26/8/2021 - 03/9/2021.

- Hình thức: Gửi qua Bưu điện bằng thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Hạn cuối cùng là 17h00 ngày 03/9/2021 (thời hạn hồ sơ gửi về Học viện hợp lệ được tính theo dấu của Bưu điện khi nộp qua đường Bưu điện).

6. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển: 25.000đ/nguyện vọng.

Thí sinh chuyển khoản lệ phí xét tuyển:

Số tài khoản: 1022245028

Ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thăng Long.

Tên tài khoản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nội dung chuyển khoản: Số căn cước công dân Họ tên LPXT

      (Ví dụ: 012345678910 Nguyen Van A LPXT)

7. Thông báo kết quả xét tuyển

Kết quả xét tuyển được công bố trước 17h00 ngày 04/9/2021 trên Cổng thông tin điện tử https://ajc.hcma.vn/.

Mọi thông tin về xét tuyển xin liên hệ theo số điện thoại: 0912613584; 0912620320./.   

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Học viện CTQG HCM,

- Ban Giám đốc Học viện,

- Website Học viện,

- Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GDĐT,

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

 

Phạm Minh Sơn

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ