Trang chủ    QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN (ĐỐI VỚI NHỮNG THÍ SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN (ĐỐI VỚI NHỮNG THÍ SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA)

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

Số 3338-QĐ/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

          

 

                Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2020

diện ưu tiên xét tuyển giải quốc gia

-----

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và T6uyên truyền;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 22/4/2020 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020;

Căn cứ Quy định số 2047-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 04/6/2020 về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2020 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy ngày 11/8/2020;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

 

GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS ĐHCQ NĂM 2020 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Công nhận trúng tuyển vào các ngành/chuyên ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho 09 thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia không sử dụng quyền tuyển thẳng,đã tốt nghiệp trung học phổ thông,đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển (có Danh sách kèm theo).

Điều 2.Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học nộp bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải, học phí năm học 2020-2021 trước 17h00 ngày 10/9/2020. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học.

Điều 3.Trưởng ban Quản lý Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Học viện CTQG HCM,

- Ban Giám đốc Học viện,

- Các Sở GD&ĐT,

- Lưu: VT, ĐT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐTS

 

                                        (Đã ký)

 

             Lưu Văn An

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG NĂM 2020

DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

(Kèm theo Quyết định số 3338-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Môn đoạt giải

Loại giải

Sở GDĐT tỉnh

Ngành trúng tuyển

1

Lê Ngân Hà

Nữ

31/05/2002

Lịch sử

Ba

Hà Nội

Quan hệ quốc tế truyền thông toàn cầu

2

Nguyễn Thị Thảo Trang

Nữ

16/01/2002

Ngữ văn

Nhì

Hà Tĩnh

Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

3

Bùi Nguyễn Phương Thảo

Nữ

06/03/2002

Địa lý

Ba

Hải Dương

Quản lý kinh tế

4

Nguyễn Phương Anh

Nữ

21/05/2002

Ngữ văn

Nhì

Hải Phòng

Truyền thông maketing

5

Lê Thị Phương Mai

Nữ

09/01/2002

Địa lý

Nhì

Hải Phòng

Báo in

6

Lê Anh Thư

Nữ

16/07/2002

Lịch sử

Ba

Hải Phòng

Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

7

Bùi Thị Khánh Huyền

Nữ

01/06/2002

Lịch sử

Ba

Hải Phòng

Báo truyền hình chất lượng cao

8

Đoàn Thị Hồng Nhung

Nữ

17/10/2002

Ngữ văn

Ba

Nam Định

Truyền thông quốc tế

9

Đinh Thị Diễm Hồng

Nữ

17/08/2002

Lịch sử

Ba

Điện Biên

Truyền thông đa phương tiện

 

Danh sách gồm 09 thí sinh./.                                                             

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ