Trang chủ    THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN DIỆN XÉT TUYỂN HỌC BẠ 2020

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN DIỆN XÉT TUYỂN HỌC BẠ 2020

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*         

Số  3316-TB/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

 

 

 THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển căn cứ kết quả xét học bạ các ngành, chuyên ngành

tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

-----

 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020như sau:

1. Xác định điểm trúng tuyển

- Ngành Báo chí: Điểm xét tuyển = (A + B*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).

- Các ngành nhóm 2: Điểm xét tuyển = A + Điểmưu tiên/khuyến khích (nếu có).

- Nhóm 3 ngành Lịch sử: Điểm xét tuyển = (A + C*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).

- Các ngành nhóm 4: Điểm xét tuyển = (A + D*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).

Trong đó:

A = Điểm TBC 5 học kỳ THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).

B = Điểm thi Năng khiếu Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

C = Điểm TBC 5 học kỳ môn Lịch sử THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).

D = Điểm TBC 5 học kỳ môn Tiếng Anh THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).

2. Mức điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành

 

STT

MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

TÊN NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂMTRÚNG TUYỂNCHUẨN

1

7229001

Ngành Triết học

7

2

7229008

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

6.5

3

7310102

Ngành Kinh tế chính trị

8.2

4

7310202

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

7

5

7310301

Ngành Xã hội học

8.4

6

7320104

Ngành Truyền thông đa phương tiện

9.27

7

7320105

Ngành Truyền thông đại chúng

9.05

8

7340403

Ngành Quản lý công

8.1

9

7760101

Ngành Công tác xã hội

8.3

10

527

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

8.57

11

528

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

8.2

12

529

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

8.4

13

530

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

7

14

531

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

7

15

533

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

7

16

535

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

7

17

536

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

6.5

18

538

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

7

19

532

Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

7

20

537

Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

7.5

21

801

Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

8.6

22

802

Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

8.4

23

7229010

Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

8.6

24

602

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in

7.7

25

603

Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

7.04

26

604

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

7.86

27

605

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

8.17

28

606

Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

6.65

29

607

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

8.02

30

608

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)

7.61

31

609

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)

7.19

32

610

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

8.9

33

611

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

8.9

34

614

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

9.1

35

615

Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

9.25

36

616

Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

9.2

37

7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh

9

38

7320107

Ngành Truyền thông quốc tế

9.2

39

7320110

Ngành Quảng cáo

8.85

 

3. Thời hạn xác nhận nhập học

Thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển học bạ xác nhận nhập học từ 31/8/2020 đến 17h00ngày 15/9/2020. Thủ tục xác nhận nhập học gồm:

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT;

- Học phí tạm thu năm học 2020 - 2021 (tạm tính 40 tín chỉ), cụ thể:

Các ngành/chuyên ngành hệ chuẩn: (276.000/1 tín chỉ) x 40 = 11.040.000đ.

Các ngành/chuyên ngành chất lượng cao:

+ Kinh tế và Quản lý: 743.000/tín chỉ x 40 = 29.720.000đ.

+ Truyền thông Marketing: 771.200/tín chỉ x 40 = 30.848.000đ.

+ Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu: 737.700/tín chỉ x 40 = 29.508.000đ.

+ Báo truyền hình (chất lượng cao), Báo mạng điện tử (chất lượng cao): 748.500/tín chỉ x 40 = 29.940.000đ.

- Các ngành/chuyên ngành được miễn học phí: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Thí sinh nhận Giấy báo nhập học khixác nhận nhập học trực tiếp tại Học viện. Trường hợpnộp học phí tạm thu theo hình thức chuyển khoản, nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT qua đường bưu điện cần gửi kèm phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh để Học viện gửi Giấy báo nhập học.

Sau ngày 15/9/2020, thí sinh không xác nhận nhập học coi như không có nguyện vọng học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 17/10/2020.

4. Địa chỉ xác nhận nhập học và nhận Giấy báo nhập học

Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0916247998 (cô Đỗ Thị Đào); 0912613584 (thầy Hoàng Anh Thao); 0912620320 (cô Nguyễn Thị Thu Thủy).

 

Nơi nhận:                                                      

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Học viện CTQG HCM,

- Ban Giám đốc Học viện,  

- Các đơn vị,

- Lưu VT, ĐT.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐTS

 

(Đã ký)

 

Lưu Văn An

 

                                                           

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ