Trang chủ    QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN THẲNG THÍ SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN THẲNG THÍ SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

Số 3115-QĐ/HVBCTT-ĐT

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 


          

 

                       Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2020

diện tuyển thẳng giải quốc gia

-----

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 22/4/2020 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020;

Căn cứ Quy định số 2047-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 04/6/2020 về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2020 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy ngày 11/8/2020;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

 

GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS ĐHCQ NĂM 2020 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Công nhận trúng tuyển vào các ngành/chuyên ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho 22 thí sinh được tuyển thẳng do đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (có Danh sách kèm theo).

Điều 2.Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học nộp bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải, học phí năm học 2020-2021 trước 17h00 ngày 05/9/2020. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học.

Điều 3.Trưởng ban Quản lý Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Học viện CTQG HCM,

- Ban Giám đốc Học viện,

- Các Sở GD&ĐT,

- Lưu: VT, ĐT.

              PHÓ GIÁM ĐỐC

             CHỦ TỊCH HĐTS

 

                                 (Đã ký)

 

Lưu Văn An

 

 

                                   DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG NĂM 2020 (DIỆN TUYỂN THẲNG)

                                   (Kèm theo Quyết định số 3115-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 20/8/2020của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Môn đoạt giải

Loại giải

Sở GDĐT tỉnh

Ngành trúng tuyển

1

Trần Ngọc Hà

Nữ

23/11/2002

Ngữ văn

Ba

Bắc Giang

Truyền thông đại chúng

2

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Nữ

20/08/2002

Ngữ văn

Ba

Đăk Lăk

Truyền thông đa phương tiện

3

Tô Trần Phương Thảo

Nữ

19/02/2002

Ngữ văn

Ba

Hà Giang

Báo truyền hình chất lượng cao

4

Trần Vũ Bảo Linh

Nữ

03/06/2002

Ngữ văn

Ba

Hà Nội

Báo truyền hình

5

Trần Việt Hoàng

Nam

09/09/2002

Ngữ văn

Ba

Hà Tĩnh

Báo mạng điện tử

6

Nguyễn Thị Thảo Trang

Nữ

16/01/2002

Ngữ văn

Nhì

Hà Tĩnh

Truyền thông đa phương tiện

7

Nguyễn Thị Thư

Nữ

07/01/2002

Ngữ văn

Ba

Hà Tĩnh

Báo mạng điện tử

8

Đào Ngọc Bảo Châu

Nữ

27/02/2002

Ngữ văn

Ba

Nghệ An

Báo truyền hình

9

Đào Mai Phương

Nữ

25/04/2002

Ngữ văn

Nhì

Hải Phòng

Truyền thông đa phương tiện

10

Mai Minh Quân

Nam

02/11/2002

Tiếng Anh

Ba

Hải Phòng

Quan hệ công chúng

11

Bùi Ngọc Bình

Nữ

26/11/2002

Ngữ văn

Ba

Lào Cai

Truyền thông đa phương tiện

12

Trần Hải Yến

Nữ

16/03/2002

Ngữ văn

Ba

Lào Cai

Truyền thông  đại chúng

13

Thái Bá Minh

Nam

24/01/2002

Khoa học kĩ thuật

Nhất

Lào Cai

Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu

14

Nguyễn Hải Thủy

Nữ

29/10/2002

Ngữ văn

Nhất

Nam Định

Báo truyền hình

15

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

03/09/2002

Ngữ văn

Ba

Nam Định

Truyền thông đa phương tiện

16

Nguyễn Minh Phương

Nữ

26/10/2002

Ngữ văn

Nhì

Ninh Bình

Báo mạng điện tử

17

Đặng Thúy Hiền

Nữ

30/03/2002

Ngữ văn

Nhì

Nghệ An

Truyền thông đa phương tiện

18

Ngô Hàn Chi

Nữ

06/02/2002

Ngữ văn

Ba

Quảng Ninh

Báo truyền hình

19

Hoàng Kim My

Nữ

26/12/2002

Ngữ văn

Ba

Sơn La

Truyền thông đa phương tiện

20

Nguyễn  Kim Ngân

Nữ

26/01/2002

Ngữ văn

Nhì

Vĩnh Long

Truyền thông đa phương tiện

21

Trần Ánh Dương

Nữ

22/07/2002

Tiếng Anh

Nhì

Vĩnh Phúc

Truyền thông quốc tế

22

Hoàng Thị Trang

Nữ

29/05/2002

Lịch sử

Ba

Yên Bái

Lịch sử

 

Danh sách gồm 22 thí sinh./.

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ