Trang chủ    SƠ ĐỒ PHÒNG THI NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ

SƠ ĐỒ PHÒNG THI NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ

- THÍ SINH XEM SƠ ĐỒ PHÒNG THI TẠI ĐẤY

- DANH SÁCH PHÒNG, ĐỊA ĐIỂM THI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ. XEM TẠI ĐÂY

- SƠ ĐỒ PHÒNG THI ẢNH BÁO CHÍ TẠI ĐÂY

- SỜ ĐỒ PHÒNG THI QUAY PHIM TẠI ĐÂY

- Lưu ý: Các thí sinh từ phòng thi 01 đến 15 và từ phòng thi 58 đến 66 đi cổng 36 Xuân Thủy, các thi sinh từ phòng 16 đến phòng 57 đi cổng 45 Nguyễn Phong Sắc

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ