Trang chủ    THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH BÁO CHÍ

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH BÁO CHÍ

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

Số        -TB/HVBCTT-ĐT                

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

LỊCH THI MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ NĂM 2020

-----

         Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Lịch thi môn Năng khiếu Báo chí năm 2020, cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Địa điểm

Từ 25/7/2020

Thí sinh xem số báo danh, phòng thi trên Cổng thông tin điện tử http://ajc.hcma.vn hoặc trang https://tuyensinhajc.edu.vn/

Ban Thư ký HĐTS

Cổng TTĐT

Sáng 15/8/2020

9h00 - 11h00: Tiếp sinh, phổ biến Quy chế thi, phát thẻ dự thi

Ban Coi thi

Phòng thi

Chiều 15/8/2020

13h00 - 14h30: Thi Năng khiếu báo chí phần trắc nghiệm: Tất cả thí sinh dự tuyển ngành Báo chí

Ban Coi thi

Phòng thi

15h30 - 17h30: Thi Năng khiếu báo chí phần tự luận: Thí sinh dự tuyển các chuyên ngành Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Báo truyền hình chất lượng cao, Báo mạng điện tử chất lượng cao

Ban Coi thi

Phòng thi

16/8/2020

Sáng từ 7h30-11hh30, chiều từ 13hh30-17h30: Thi Năng khiếu Ảnh báo chí: Thí sinh tuyển chuyên ngành Ảnh báo chí

Ban Chấm thi Năng khiếu Ảnh báo chí

Phòng thi

13h30-17h30: Thi Năng khiếu Quay phim truyền hình: Thí sinh dự tuyển chuyên ngành Quay phim truyền hình

Ban Chấm thi Năng khiếu Quay phim truyền hình

Phòng thi

19/8/2020

(Dự kiến)

Công bố điểm thi Năng khiếu báo chí

Ban Thư kýHĐTS

Cổng TTĐT

19/8-28/8/2020

Nhận đơn phúc khảo

Ban Thư kýHĐTS

Tầng 3 nhà A1

30/8/2020

Công bố kết quả chấm phúc khảo

Ban Thư kýHĐTS

Cổng TTĐT

27/9/2020

Công bố điểm trúng tuyển

Thường trực HĐTS

Cổng TTĐT

 

Nơi nhận:

- Học viện CTQG Hồ Chí Minh,

- Ban Giám đốc Học viện,

- Các đơn vị,

- Cổng TTĐT,

- Lưu VT, ĐT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

(Đã ký)

 

 

Lưu Văn An

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ