Trang chủ    Thông báo điểm trúng xét tuyển đại học chính quy tuyển đợt bổ sung 2019

Thông báo điểm trúng xét tuyển đại học chính quy tuyển đợt bổ sung 2019

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*         

Số 3497-TB/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

                            Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

 THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành

tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2019

-----

 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2019 như sau:

1. Xác định điểm trúng tuyển

a. Đối với tổ hợp môn không có môn chính

Điểm xét = [Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên khu vực/đối tượng.

b. Đối với tổ hợp môn có môn chính

Điểm xét = [Điểm môn chính x 2 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên khu vực/đối tượng x 4/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

2. Mức điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành

 

 

STT

MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

TÊN NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

MÃ TỔ HỢP

TỔ HỢP

ĐIỂM CHUẨN

1

7229001

Ngành Triết học

D01, R22

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

19.4

A16

Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

19.4

C15

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

19.4

2

7229008

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

D01, R22

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

16

A16

Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

16

C15

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

16

3

530

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

D01, R22

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

18.45

A16

Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

18.45

C15

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

18.45

4

531

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

D01, R22

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

16

A16

Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

16

C15

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

16

5

536

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

D01, R22

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

16

A16

Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

16

C15

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

16

6

537

Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

D01, R22

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

19.45

A16

Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

19.45

C15

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

19.45

7

7229010

Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

C00

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

25.75

C03

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán

23.75

D14, R23

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

25.75

C19

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân

25.75

 

 

3. Thời hạn nhập học

Thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung hệ đại học chính quy tập trung năm 2019 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2019 để xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ 09h00 ngày 23/8/2019 đến 17h00 ngày 26/8/2019 và làm thủ tục nhập học. Sau thời hạn trên, thí sinh không nhập học coi như không có nguyện vọng học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hồ sơ nhập học gồm có:

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời (hoặc tương đương) đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019; bằng tốt nghiệp THPT (bản chính để đối chiếu và bản sao công chứng) đối với những thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019;

2. Học bạ Trung học phổ thông (bản sao công chứng, yêu cầu có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên, hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên);

3. Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

4. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên khác (nếu có);

5. Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (đối với sinh viên thuộc diện được ở ký túc xá);

6. Sổ hộ khẩu (02 bản photo cả quyển); Chứng minh nhân dân (02 bản photo); Thẻ bảo hiểm y tế năm gần nhất (01 bản photo);

7. Bốn ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành học vào mặt sau ảnh);

8. Hồ sơ trúng tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có dán ảnh và xác nhận của địa phương;

9. Hồ sơ và Giấy chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (đối với sinh viên đã kết nạp Đảng), chuyển sổ Đoàn về Đoàn TNCS HCM Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

10. Chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự từ Ban chỉ huy Quân sự xã, phường về Ban chỉ huy Quân sự Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đối với sinh viên nam);

4. Địa chỉ xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học

Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (0916247998 cô Đỗ Thị Đào); (0972454027 cô Hoàng Thị Hằng); (0912613584 thầy Hoàng Anh Thao); (0968645468 thầy Tạ Như Sơn); (0915054888 thầy Vương Hoàng Long).

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Học viện CTQG HCM,

- Ban Giám đốc Học viện,                                                                                                                                     (Đã ký)

- Website Học viện,

- Lưu VT, ĐT.

                                                                                                                                                                      Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ