Trang chủ    KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI NĂNG KHIẾU 2019

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI NĂNG KHIẾU 2019

 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2019

                                                                       KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ 2019

TT HỌ TÊN NGÀY SINH SỐ BÁO DANH BÀI THI PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI KẾT QUẢ PHÚC KHẢO GHI CHÚ
1 NGUYỄN QUỐC BẢO 19/10/2001 001352 NK BÁO CHÍ 4.2 4.2  
2 BÙI THỊ THANH DUNG 12/11/2001 000282 NK BÁO CHÍ 6.3 6.3  
3 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 29/10/2001 000310 NK BÁO CHÍ 6.8 6.8  
4 NGUYỄN BÁ KHẢI 09/02/2001 000584 NK BÁO CHÍ 6 6.25 Lệch 0.25
5 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 02/08/2000 000939 NK BÁO CHÍ 5.85 5.85  
6 ĐẶNG ANH THƯ 02/07/2001 001100 NK BÁO CHÍ 5.8 5.8  
7 NGUYỄN HẢI YẾN 20/09/2001 001338 NK BÁO CHÍ 5.1 5.1  
8 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 18/10/2001 001071 NK BÁO CHÍ 4.55 5.05 Lệch 0.5
9 ĐẶNG KHÁNH VÂN 05/04/2001 001273 NK BÁO CHÍ 4.6 4.6  
10 PHẠM BẢO NGỌC 24/12/2001 000858 NK ẢNH BÁO CHÍ 3.7 3.7  

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

 

Trương Ngọc Nam

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ