Trang chủ    THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC DIỆN XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2019

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC DIỆN XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2019

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

   Số  3076-QĐ/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học

chính quy tập trung năm 2019 diện xét tuyển học bạ

 

 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành/chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy tập trung năm 2019 đối với thí sinh là học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu, trường THPT công lập xét tuyển học bạ như sau:

1. Điểm trúng tuyển

- Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 bậc Trung học phổ thông, tính điểm lẻ đến 2 chữ số thập phân.

- Điểm trúng tuyển đối với từng ngành/chuyên ngành như sau:

 

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành/

chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

1

Báo chí, chuyên ngành Báo in

602

8,07

2

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

603

8,07

3

Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

604

8,1

4

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

605

8,63

5

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

607

8,47

6

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)

608

8,1

7

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)

609

8,77

8

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

527

8,47

9

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

528

8,17

10

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

529

8,37

11

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

530

8,07

12

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

531

8,23

13

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

8,27

14

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

535

8,17

15

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

536

8,27

16

Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

538

8,3

17

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

610

8,77

18

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế

611

8,67

19

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

614

9,00

20

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

615

9,07

21

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

616

8,97

22

Ngôn ngữ Anh

7220201

8,50

23

Triết học

7229001

8,53

24

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

7229010

8,20

25

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

7310202

8,13

26

Kinh tế chính trị

7310102

8,20

27

Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

532

8,33

28

Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

537

8,00

29

Quản lý công

7340403

8,10

30

Xã hội học

7310301

8,40

31

Truyền thông đa phương tiện

7320104

8,97

32

Truyền thông đại chúng

7320105

8,87

33

Truyền thông quốc tế

7320107

8,97

34

Quảng cáo

7320110

8,77

35

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

801

8,60

36

Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

802

8,50

37

Công tác xã hội

7760101

8,40

 

2. Tiêu chí phụ

Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau cuối danh sách, xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

      * Đối với ngành Báo chí:

      - Ưu tiên thí sinh có điểm thi Năng khiếu báo chí/Năng khiếu Ảnh báo chí/Năng khiếu Quay phim truyền hình cao hơn;

      - Ưu tiên thí sinh có điểm TBC môn Ngữ văn 3 năm THPT cao hơn.

      * Đối với các ngành có môn chính nhân hệ số:

      - Môn chính là Tiếng Anh: ưu tiên thí sinh có điểm TBC 3 năm THPT môn Tiếng Anh cao hơn.

      - Môn chính là Lịch sử: ưu tiên thí sinh có điểm TBC 3 năm THPT môn Lịch sử cao hơn.

     * Đối với các ngành/chuyên ngành còn lại: Ưu tiên thí sinh có điểm TBC 3 năm THPT môn Toán cao hơn.

3. Xác nhận nhập học

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019 (Lưu ý: không phải Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPTtrước 17h00 ngày 23/7/2019. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học.

      - Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019 trực tiếp tại Học viện sẽ nhận Giấy báo nhập học khi xác nhận nhập học.

     - Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019 qua bưu điện, khi nhận được Học viện sẽ gửi Giấy báo nhập học. Thí sinh gửi qua đường bưu điện cần gửi kèm 01 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận (địa chỉ của thí sinh).

      Địa chỉ nhận: Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

      Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Hoàng Anh Thao số điện thoại: 0912613584.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Học viện CTQG HCM,

- Ban Giám đốc Học viện,

- Website Học viện,

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐTS

(Đã ký)

 

Trương Ngọc Nam

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ