Trang chủ    Thông báo phúc khảo môn Năng khiếu báo chí

Thông báo phúc khảo môn Năng khiếu báo chí

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

                                                  *

                             Số:        -TB/HVBCTT-ĐT

                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

 

                                           Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn phúc khảo thi Năng khiếu báo chí

tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

 

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy 2019 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc phúc khảo kết quả thi môn Năng khiếu báo chí tuyển sinh đại học chính quy ngành Báo chí năm 2019, như sau:

1. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 14/7/2019 đến hết ngày 20/7/2019 (trong giờ hành chính);

2. Địa điểm nhận đơn: Ban Quản lý Đào tạo, tầng 3 nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. (đơn phúc khảo phía dưới kèm theo thông báo này)

3. Lệ phí phúc khảo: 60.000đ/môn

Kết quả phúc khảo được thông báo trên Website Học viện vào ngày 22/7/2019.           

Số điện thoại liên lạc: 02437546963 (máy lẻ 307).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện,

- Website Học viện,

- Lưu VT, ĐT;

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                   (đã kí)

 

Lưu Văn An

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ